"arkusz" English translation

PL

"arkusz" in English

PL arkusz
volume_up
{masculine}

arkusz (also: kartka, liść)
volume_up
leaf {noun}
Nakleić odpowiednią etykietę z kodem kreskowym na arkusz dokumentacyjny pacjenta.
The corresponding bar-code label must be put on the data sheet for patient documentation.
skopiować jeden arkusz wewnątrz arkusza kalkulacyjnego, wykonaj następujące czynności:
To copy one sheet within a spreadsheet, follow these steps:
Aby skopiować jeden arkusz wewnątrz arkusza kalkulacyjnego, wykonaj następujące kroki:.
To copy one sheet within a spreadsheet, follow these steps:

Context sentences for "arkusz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish50 osób może edytować i wyświetlać arkusz kalkulacyjny, dokument lub rysunek.
50 may edit and view a spreadsheet, document, or drawing at the same time.
PolishAby wydrukować arkusz kalkulacyjny, kliknij link Drukuj w górnej części arkusza kalkulacyjnego.
To print a spreadsheet, press the Print... link at the top of your spreadsheet.
PolishZawsze możesz przyspieszyć ten proces, ładując ponownie dokument albo arkusz kalkulacyjny.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
PolishW swojej witrynie kliknij po prostu opcję Edytuj stronę > Wstaw > Arkusz kalkulacyjny.
Just click Edit page > Insert > Spreadsheet from within your site.
PolishArkusz kalkulacyjny zostanie otwarty w nowym oknie przeglądarki.
Select .html. This opens your spreadsheet in a new browser window.
PolishUżyj usługi Google Cloud Print, aby wydrukować arkusz kalkulacyjny za pomocą urządzenia przenośnego.
Utilize Google Cloud Print to print a spreadsheet from your mobile device.
PolishZawsze możesz przyspieszyć ten proces, ładując ponownie dokument albo arkusz kalkulacyjny.
A few things to remember: ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
PolishAby edytować arkusz kalkulacyjny w przeglądarce urządzenia przenośnego, otwórz go na liście dokumentów.
When you access a spreadsheet from a mobile browser, we'll show it to you in mobile view.
PolishGdy otworzysz arkusz w takiej przeglądarce, zostanie on przedstawiony w widoku dla urządzenia przenośnego.
From here you can edit particular cells by selecting the Edit link for the relevant row.
PolishAby zaimportować arkusz kalkulacyjny, wybierz polecenia Plik > Importuj.
To import a spreadsheet, select File > Import.
PolishUżytkownicy usługi Witryny Google mogą wstawić arkusz kalkulacyjny za pomocą funkcji Wstaw dostępnej w tej usłudze.
For Google Sites users: Use the Insert feature of Google Sites to insert a spreadsheet.
PolishAby skopiować cały arkusz kalkulacyjny, po prostu otwórz go i wybierz kolejno opcje Plik > Utwórz kopię.
To copy an entire Google spreadsheet, just open the spreadsheet and choose File > Make a copy....
PolishAby·do arkusza kalkulacyjnego dodać wiele (ponad 100) wierszy jednocześnie, przewiń arkusz do dołu.
To add a large number of rows (100+) to your spreadsheet all at once, scroll to the bottom of the spreadsheet.
PolishAby utworzyć dokument lub arkusz kalkulacyjny, wykonaj następujące czynności:.
To edit a document, open it from your mobile Documents List. Then, press the Edit button in the toolbar at the top of the document.
PolishW dowolnej chwili można uzyskać dostęp do odpowiedzi na formularz, otwierając ten arkusz kalkulacyjny na liście dokumentów.
You can access form responses at any time by opening this spreadsheet from your Documents List.
PolishJeśli chcesz wyświetlić arkusz bez paska narzędzi lub menu, możesz to zrobić, włączając tryb pełnoekranowy.
If you'd like to see your spreadsheet without the toolbar or menus in your way, you can do that by viewing your spreadsheets in 'Full screen' mode.
Polisharkusz stylu JavaScript
PolishAby edytować arkusz kalkulacyjny lub prezentację Google na urządzeniu z Androidem, użyj przeglądarki mobilnej.
To edit a Google spreadsheet or presentation on your Android device, use the mobile browser. Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
PolishAby wyświetlić w arkuszu kalkulacyjnym odpowiedzi na formularz, kliknij opcję Zobacz odpowiedzi w prawym górnym rogu formularza i wybierz opcję Arkusz kalkulacyjny.
To see the spreadsheet with the form responses, click See responses at the top-right of the form and select Spreadsheet.
PolishW tym celu należy stworzyć arkusz oceny strategii na rzecz Romów żyjących w Europie, który stanowiłby mechanizm podobny do tablicy wyników jednolitego rynku.
In this regard, the European Roma strategy scoreboard, a mechanism similar to the single market scoreboard, could be developed.