"asertywny" English translation

PL

"asertywny" in English

PL asertywny
volume_up
{adjective masculine}

asertywny (also: stanowczy)
Dlatego Unia musi być bardziej asertywna w swoich relacjach z krajami trzecimi i musi w ramach tych relacji przemawiać jednym głosem.
The Union therefore needs to be more assertive in its relations with third countries, and it must speak with a single voice in those relations.
Objawia się to nie tylko asertywną rolą w Światowej Organizacji Handlu, ale też na przykład chęcią objęcia mandatu w Radzie Bezpieczeństwa.
This manifests itself not only in an assertive role within the WTO, but also for example in the desire to acquire a seat in the Security Council.
EULEX powinna przyjąć bardziej asertywne stanowisko i wspierać kosowskie władze gdziekolwiek to możliwe, niezależnie, czy zabiegają o to, czy też nie.
EULEX should adopt a more assertive stance and should assist the Kosovar authorities wherever it can, whether this is solicited or not.