"atrybut" English translation

PL

"atrybut" in English

PL atrybut
volume_up
{masculine}

1. general

Język to najważniejszy atrybut tożsamości oraz główne narzędzie komunikacji społecznej.
(PL) Madam President, language is the most important attribute of identity and the main tool of social communication.
Atrybut ten jest bardzo często dodawany domyślnie do wszystkich komentarzy przez wiele witryn z blogami (np.
By default, many blogging sites (such as Blogger) automatically add this attribute to any posted comments.
Atrybut opisu w tagu jest dobrym sposobem na podanie zwięzłego, zrozumiałego dla człowieka podsumowania zawartości poszczególnych stron.
The description attribute within the tag is a good way to provide a concise, human-readable summary of each page’s content.
atrybut (also: odznaka, godło)
volume_up
badge {noun}

2. IT

atrybut
Język to najważniejszy atrybut tożsamości oraz główne narzędzie komunikacji społecznej.
(PL) Madam President, language is the most important attribute of identity and the main tool of social communication.
Atrybut ten jest bardzo często dodawany domyślnie do wszystkich komentarzy przez wiele witryn z blogami (np.
By default, many blogging sites (such as Blogger) automatically add this attribute to any posted comments.
Atrybut opisu w tagu jest dobrym sposobem na podanie zwięzłego, zrozumiałego dla człowieka podsumowania zawartości poszczególnych stron.
The description attribute within the tag is a good way to provide a concise, human-readable summary of each page’s content.

Context sentences for "atrybut" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJest uważany za nieodłączny atrybut dla większości wydarzeń towarzyskich, również tych odbywających się w Parlamencie Europejskim.
It is regarded as a necessary component in most social events, including many such events in the European Parliament.
PolishUznają oni obywatelstwo za atrybut, który się przyznaje lub odrzuca, opierający się na wspólnym systemie wartości i ideałów wytworzonych przez wieki.
They see citizenship as something to be affirmed or rejected, based on a common set of values and ideals built up over the centuries.
PolishJednak atrybut rel="canonical" nie będzie odpowiedni, jeśli w tej samej witrynie strona z żelowymi podeszwami ma być umieszczona wyżej w rankingu niż strona z butami.
However, rel="canonical" would not be appropriate if that same site simply wanted a gel insole page to rank higher than the shoe page.
PolishRola Unii Europejskiej jako obrońcy praw człowieka to jej zasadniczy atrybut, którego instytucje nie mogą się zrzec i który musi pozostać priorytetem działalności dyplomatycznej.
The role of the European Union as a human rights defender is a fundamental characteristic which the institutions must not relinquish and which must be maintained as a priority of diplomatic work.