"aut" English translation

PL

"aut" in English

EN
PL

aut {masculine}

volume_up
1. sports

Context sentences for "aut" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNiepokoi mnie też to, kto byłby odpowiedzialny za demontaż i recykling tych aut.
I am also concerned about who will be responsible for the dismantling and recycling of these cars.
PolishJa wybrałem 70 warstw czarnego, matowego gruntu pod lakier do aut.
My preference is about 70 coats of this -- matte black auto primer.
PolishNigdy nie było sytuacji tak gwałtownego spadku sprzedaży aut.
There has never been a situation where sales have collapsed so quickly.
PolishInnymi słowy: uzależnieni od aut stracili potrzebę posiadania.
In other words, the car addicts had lost their urge to own.
PolishUstalono, że rząd przywłaszczał pieniądze tysięcy właścicieli aut, które nie należały do niego.
It has now been established that the Government was appropriating money from thousands of car owners which was not due.
PolishRząd niemiecki, oprócz wsparcia dla niemieckich producentów, zdecydował się na udzielenie wsparcia użytkownikom aut.
The German Government, in addition to supporting German manufacturers, has decided to assist vehicle users.
Polishskończy na 56 kolorach aut.
The other half of the customers are going to go from low choice, four gearshifts, to 56 car colors, high choice.
PolishUłożę kolejność podejmowania decyzji tak, by połowa klientów zaczęła od najtrudniejszej (56 kolorów aut), a skończyła na najłatwiejszej (4 dźwignie biegu).
So now what I'm going to do is I'm going to vary the order in which these decisions appear.
PolishBo oczywiście mają wiatę dla aut.
PolishJednak przy wzroście zaludnienia i rosnącym dobrobycie na świecie ta liczba wzrośnie do dwóch lub nawet czterech miliardów aut w połowie wieku.
But with more people and greater prosperity around the world, that number's going to grow to between two and four billion cars by mid century.
PolishRzeczywistość w bardzo konkretny i bezpośredni sposób przenoszono do teatru, choćby w „Prometeuszu” Ajschylosa, gdzie za dekorację posłużyło złomowisko aut.
Reality was incorporated directly into the theatre in a very concrete way. A car dump served as the setting for Aeschylus’s “Prometheus”.
PolishChciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w razie wypadku zarówno użytkownicy aut, jak i piesi będą bardziej zagrożeni z uwagi na niższej jakości, nieoryginalne części zamienne.
I would like to draw attention to the fact that in the case of an accident both car users and pedestrians will be now be more at risk because of non-original spare parts of a lower quality.