"błądzić" English translation

PL

"błądzić" in English

PL

błądzić {verb}

volume_up
błądzić (also: mylić się)
Tak więc czeka nas wielkie zadanie, a zatem nie możemy błądzić czy zwlekać.
The task is therefore great, and we must not err or procrastinate.
"Błądzić jest rzeczą ludzką, tkwić w błędzie rzeczą diabelską”.
(FR) Mr President, 'to err is human, to persist is diabolical'.
"Żyć, błądzić, upadać, triumfować "Żyć, błądzić, upadać, triumfować i odtwarzać życie z życia". i odtwarzać życie z życia".
The first is, "To live, to err, to fall, to triumph and to recreate life out of life."
Ze wszystkiego serca mego szukam cię; nie dopuszczajże mi błądzić od rozkazań twoich.
With my whole heart have I sought thee: Oh let me not wander from thy commandments.

Context sentences for "błądzić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie chcemy błądzić po omacku, ale skupić naszą uwagę na tym problemie.
As such, we are not aiming in every direction, but instead wish to focus our attention on this issue.
PolishWtedy nie będziemy już błądzić po omacku, bo wieloletnie ramy budżetowe będą nam znane.
At that point, we will certainly not be totally in the dark, because the multiannual budgetary framework will already have been presented.
PolishTo leży w naszej naturze, błądzić w tę i z powrotem pomiędzy technokratycznym rozwiązaniem, a większym, jakby bardziej romantycznym obrazem tego, gdzie właściwie jesteśmy.
It's in our nature to go ricocheting back and forth between this technocratic solution and a larger, sort of more romantic image of where we are.