"bede tam" English translation

PL

"bede tam" in English

bede tam
Our team was informed that the translation for "bede tam" is missing.

Similar translations for "bede tam" in English

tam adverb
tam pronoun
English
będę verb
English
być verb

Context sentences for "bede tam" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZa każdym razem, kiedy to usłyszysz, będę tam."
Whenever you hear this, I will be there."
PolishBędę tam w przyszły wtorek, pani komisarz.
I will be there next Tuesday, Commissioner.
PolishJa również będę tam obecny i zachęcam wszystkich Państwa do przyjazdu do Strasburga w najbliższą niedzielę, za 4 dni.
I, too, will be there, and I would like to encourage all of you to come to Strasbourg this Sunday, in four days' time.
Polishale będę tam aż się pojawisz, z kucykiem lub nie.
PolishGdzie umrzesz, tam i ja umrę, i tam pogrzebiona będę.
where thou diest, will I die, and there will I be buried: Jehovah do so to me, and more also, if aught but death part thee and me.
PolishI że będę tam za około dwa lata.
I said I'd be there in about two years.
PolishNiech się ocucą i przyciągną te narody na dolinę Jozafat; bo tam siedzieć będę, abym sądził wszystkie narody okoliczne.
Let the nations bestir themselves, and come up to the valley of Jehoshaphat; for there will I sit to judge all the nations round about.
PolishTedy przyszedł Jezus z nimi na miejsce, które zwano Gietsemane, i rzekł uczniom: Siądźcież tu, aż odszedłszy, będę się tam modlił.
Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto his disciples, Sit ye here, while I go yonder and pray.
PolishGalego, zaraz tam będę.
PolishWięc pomyślałam, że będę tam mogła odpowiedzieć na wszystkie pytania i podziękowac moim sponsorom, takim jak National Geographic i Lingbergh.
And so I just figured I'd have the questions answered, and I'd be able to thank my funders, like National Geographic and Lindbergh.
PolishZaraz tam będę.
PolishA gdy się to dokonało, postanowił Paweł w duchu, aby przeszedłszy Macedoniję i Achaję, szedł do Jeruzalemu, mówiąc: Iż potem, gdy tam będę, muszę i Rzym widzieć.
Now after these things were ended, Paul purposed in the spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying, After I have been there, I must also see Rome.
PolishByłem tam cztery czy pięć razy i nadal będę tam jeździł z nadzieją, że w najbliższej przyszłości będziemy mogli powitać wśród nas włoskiego krajowego rzecznika praw obywatelskich.
I have been there four or five times and I will continue to do so, hoping that we will be able to welcome an Italian national ombudsman into our midst in the near future.
PolishW dniu 19 kwietnia wezmę udział w zorganizowanym przez rząd ukraiński szczycie bezpieczeństwa jądrowego w Kijowie, a będę tam razem z sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki-moonem.
I will attend the Nuclear Safety Summit in Kiev on 19 April 2011, organised by the Ukrainian Government, and I will be there together with the UN Secretary-General, Ban Ki-moon.

Other dictionary words

Polish
  • bede tam

Have a look at the Swedish-English dictionary by bab.la.