"biuro" English translation

PL

"biuro" in English

PL biuro
volume_up
{neuter}

biuro (also: agencja, urząd, gabinet, oficjum)
volume_up
office {noun}
Ich wizyta była koordynowana przez biuro Komisji Europejskiej w Chartumie.
This was a visit coordinated by the office of the European Commission in Khartoum.
Całkiem niedawno zostało otwarte biuro Komisji Europejskiej w Mińsku.
Quite recently a European Commission Office was opened in Minsk.
Komisja otwiera biuro łącznikowe w Prisztinie (Kosowo).
The European Commission opens a new Liaison Office in Pristina, Kosovo.
biuro (also: agencja, urząd)
volume_up
bureau {noun}
Po lewej stronie jest Biuro Zarządu Terenowego i kilka prywatnych własności.
And then over to the left is Bureau of Land Management land and some private land.
Proszę zadbać o to, aby biuro nie pozwoliło na powtórzenie tej sytuacji.
Please ensure that the Bureau does not allow it to happen again.
Biuro rozpatrzyło tę sprawę w dniu wczorajszym.
The Bureau considered the matter yesterday.
Następnie klasyfikujesz to, potem włączasz do dokumentacji, wkładasz do kartoteki, umieszczasz to w swoim biurze i możesz z tego żyć.
Then you categorize it, then you file it, put that file in a filing cabinet, put it in your office and you can make a living doing it.

Synonyms (Polish) for "biuro":

biuro

Context sentences for "biuro" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOdpowiedzi na poniższe pytania udzieliło europejskie biuro porad dla konsumentów.
These questions were put to and answered by a European consumer advice service.
PolishPrzeczytałem, że w ciągu ostatnich 10 lat to biuro przeprowadziło tylko trzy kontrole.
I have read that, in the past ten years, the FVO has undertaken only three missions.
PolishPakistańskie biuro Telecom nakazało wszystkim dostawcom Internetu zablokowanie tej strony.
The Pakistani Telecom authority instructed all Internet providers to block the website.
PolishW roku 2002 połączył swe siły z Reedem Kramem tworząc biuro KRAM/WEISSHAAR.
He joined forces with Reed Kram in 2002 to form KRAM/WEISSHAAR.
PolishBiuro punktu informacyjnego Parlamentu Europejskiego: pon – pt 9:00 – 17:15
Individuals: No need to apply, simply go to the visitors’ entrance 15 minutes before the start of the tour.
PolishUnia w Państwa kraju: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
The EU in your country: Representation of the European Commission
PolishPlany zagospodarowania terenu opracowało szwajcarskie biuro Vogt.
Landscaping will be carried out in accordance with the plans drawn up by the Swiss landscape architects, Vogt.
PolishTunezyjczycy wykonują imponującą pracę wspólnie z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Biuro UNHCR.
The Tunisians are doing impressive work together with international organisations, such as the UNHCR.
PolishKomisja Europejska wzbrania się przyznać, że taka sytuacja ma miejsce, nawet jeżeli uczyniło to samo biuro OLAF.
The European Commission refuses to admit to the existence of this situation, even though OLAF itself has done so.
PolishPotwierdzają to dane liczbowe udostępnione przez Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.
PolishByło to biuro FBI w Tampa, gdzie spędziłem mniej więcej 6 miesięcy mojego życia, oczywiście nie non-stop.
Basically this is the FBI offices in Tampa where I spent six months of my life -- back and forth, not six months continuously.
PolishJeśli zarezerwuje się lot charterowy poprzez biuro podróży to jest się objętym postanowieniami dyrektywy dotyczącej zorganizowanych podróży.
If you book a charter with a holiday company you are covered by the package travel directive.
PolishNarodowe Biuro Bezpieczeństwa i Transportu.
National Transportation and Safety Board.
PolishW budynku, w którym mamy biuro, zainstalowaliśmy też zielony, chłodzący dach, pierwszy w Nowym Jorku. ~~~ To pokazowy projekt.
We also built the city's -- New York City's first green and cool roof demonstration project on top of our offices.
PolishTeraz idziemy przez biuro.
Okay, we're going through the hallway here at Zappos.
PolishMam nadzieję, że doceniacie swoje biuro.
PolishOBWE będzie odgrywało większą rolę właśnie wtedy, gdy będziemy wzmacniać tę organizację, chociażby w takim kierunku jak biuro ODIR.
The OSCE will play a greater role precisely when we strengthen it, for example, by giving greater support to the ODIHR.
PolishPodstawową cechą tego sytemu jest wyświetlanie na dużych ekranach oficjalnej listy głosowań przygotowanej przez Biuro Składania Dokumentów.
The main feature is the display, on one of the large screens, of the official voting list prepared by the Tabling Desk.
PolishChciałabym również, aby Biuro ds.
There is an urgent need, therefore, for agreements on handling complaints and gathering evidence across borders.
PolishBiuro podróży?