"biznes" English translation

PL

"biznes" in English

PL biznes
volume_up
{masculine}

biznes (also: afera, sprawa, interes, branża)
Chris Anderson: Shaffi, jest to niezwykle ekscytujący pomysł na biznes.
Chris Anderson: Shaffi, that is a really exciting business idea.
Biznes chce szkolić ludzi i ma prawo to robić, i bardzo dobrze, że tak się dzieje.
Business wants to train people and is entitled to do that, that is all well and good.
To najszybciej rozwijający się biznes w całym przemyśle pogrzebowym.
Fastest-growing business in the whole mortuary industry.
biznes
volume_up
biz {noun} [coll.]
biznes (also: handel)
Pomyślcie o usługach, o łączności, o rozrywce, o łączności, o rozrywce, o biznesie i handlu.
Think about all the services we use, all the connectivity, all the entertainment, all the business, all the commerce.
Prezes Izby Handlowej jest teraz przewodniczącym Funduszu Studio Schools, wspieranego nie tylko przez duże biznesy, ale też przez małe firmy w całym kraju.
And indeed, the head of the Chambers of Commerce is now the chairman of the Studio Schools Trust and helping it, not just with big businesses, but small businesses all over the country.
Krajowa Izba Gospodarcza i Organizacje Członkowskie KIG w całej Polsce wspierają konkurencyjność biznesu, oferując pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP).
The Polish Chamber of Commerce supports business competitiveness by offering assistance to small and medium-sized enterprises (SMEs) through the network of its regional offices KIGNET.
biznes (also: zawód, branża, fach, handel)
volume_up
trade {noun}
Globalizacja handlu, biznesu i komunikacji to część tego procesu.
The globalisation of trade, business and communications is all part of this.
Jako komisarz do spraw handlu z przyjemnością powitałbym większe możliwości wymiany biznesowej.
As trade Commissioner I would welcome better opportunities for exchanges between businesspeople.
Żyjemy w czasach agresywnego biznesu, zatem nasze kryteria wyboru partnerów handlowych muszą być dobrze przemyślane.
We are living through times when business is very aggressive, so our criteria for choosing trade partners need to have been well thought out.

Synonyms (Polish) for "biznes":

biznes

Context sentences for "biznes" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPozwólcie jednak, że zakończę czymś znacznie ważniejszym niż biznes.
It's the point about how this connects to our kids.
PolishPozwólcie jednak, że zakończę czymś znacznie ważniejszym niż biznes.
We have to recognize they're different from us.
Polish. ~~~ Nie jest to biznes. ~~~ I nie jest to rolnictwo.
Our breadbasket is threatened today, not because of diminishing supply, but because of diminishing resources.
PolishBoleśnie zdajemy sobie sprawę, że funkcjonujemy w kulturze, gdzie gry wideo to biznes większy niż przemysły płytowy i filmowy razem wzięte.
Moreover, we're afraid that technology has altered our very assumptions of cultural consumption.
PolishMówiąc o tym przeważnie wybieram biznes ponieważ biznes tworzy najlepsze obrazy, które można użyć w prezentacjach i ponieważ łatwo tu mówić o wynikach.
That people who can spread ideas, regardless of what those ideas are, win.
Polish. ~~~ Tutaj prywatny biznes jest rodzajem bałaganienia w sektorze publicznym.
I notice this stuff because I walk a lot, but here, private industry is really kind of making a mess of the public sector.
PolishBiznes nie wzrośnie, póki nie rozwiążemy tych problemów, bo ograniczają go sprawy zrównoważonego rozwoju, chyba, że zdołamy je rozwiązać.
The growth of the auto industry will be capped by sustainability issues if we don't solve the problems.
Polish. ~~~ Pracę nad nim zaczęliśmy w Carnegie Mellon, a potem zrobiliśmy z tego biznes.
This is a project that we call reCAPTCHA, which is something that we started here at Carnegie Mellon, then we turned it into a startup company.
PolishA lwie kości i kości tygrysa wyglądają tak samo, więc za jednym zamachem, ten biznes doprowadzi do wyginięcia tygrysów.
Lion bones and tiger bones look exactly the same, and so in a stroke, the lion bone industry is going to wipe out all the tigers.
PolishTen biznes to nie ich pomysł.
PolishKobiety same prowadziły ten biznes.
PolishW ich biznes, inwestuj w nich samych.
PolishHawken spełnił biznes i przemysł, prowadząc ludzkość z dala od przepaści, ponieważ przy trwałej i niezatrzymanej degradacji biosfery, narażona jest bardzo droga osoba.
(Laughter) If we can actually do it, it must be possible.
PolishRównież przewiduję, że inwestycje, które w ten biznes wpłyną wyniosą około połowę tego, co wydają amerykańscy podatnicy na badania NASA nad załogowymi statkami kosmicznymi.
I predict, also, that the investment that will flow into this will be somewhere around half of what the U.S. taxpayer spends for NASA's manned spacecraft work.
PolishTechnologia, bardzo się nią interesuję i myślę, że cyfrowy montaż nieliniowy zmienił ten biznes. ~~~ Dziś koszty to dziś jedynie ułamek tego, co ile to dawniej kosztowało.
It’s technology. ~~~ I’m very interested in it and I really think that the digital non-linear editing has slashed, you know, the cost now is a fraction of what it used to be.