PL blask
volume_up
{masculine}

blask (also: błysk, mig, flesz, mgnienie)
volume_up
flash {noun}
Dlatego też w tym właśnie sektorze współpracujemy teraz, by zapewnić przejrzystość i w centrum uwagi postawić ludzi, którzy są prawdopodobnie nieprzyzwyczajeni do blasku reflektorów.
Which is why, in that very sector, we are now working together to create transparency, putting people under the spotlight who are probably unaccustomed to the glare.
To, co we Francji dzieje się w blasku fleszy, w Rosji jest owiane tajemnicą, a przecież oczywistym jest, że informacje o stanie cywilnym głowy państwa zwyczajnie należą się społeczeństwu.
What takes place in the full glare of publicity in France is covered with secrecy in Russia.
Słońce i miesiąc zastanowił się w mieszkaniu swojem, przy jegoż świetle latały strzały twe, i przy blasku lśniącej się włóczni twojej.
The sun and moon stood still in their habitation, At the light of thine arrows as they went, At the shining of thy glittering spear.
blask
blask
volume_up
luminance {o.sg.} [form.]
blask (also: połysk)
volume_up
luster {noun} [Amer.]
blask (also: połysk)
volume_up
lustre {noun} [Brit.]
blask
blask (also: glanc, poświata, lśnienie, poblask)
volume_up
gleam {noun}
Zawsze, gdy odwiedzam szkołę, widzę blask w oczach dzieci.
And every time I go to a school, I see a gleam in the eyes of the children.
Szanowni państwo, działacze na rzecz praw człowieka zostaną w przyszłym roku uciszeni, ale stadiony będą lśnić w blasku fajerwerków.
The human rights activists will be silenced, but the stadia will gleam and sparkle next year, ladies and gentlemen.
blask (also: żar, łuna, poblask)
volume_up
glow {noun}
So you begin with focal glow.
volume_up
lucency {o.sg.} [rare]

Context sentences for "blask" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish"blask Ziemi", a w nim wskazówkę.
You can see the spectrum of the Earth, this Earthshine spectrum, and that is a very clear signal.
Polish♫ Przemieniłabym szarość w blask, gdybym cię miała ♫
♫ I could turn the gray skies to blue, if I had you.
Polish♫ wierzą w elektryczny blask
♫ believe electric light is bright ♫
PolishIgrzyska odbywały się na cześć Zeusa i ich blask ogarniał starożytny świat, a dzisiaj ich światło dociera do wszystkich zakątków globu.
As an institution held in honour of Zeus, the Games shone throughout the land in antiquity, and today their light reaches all parts of the globe.
PolishZ zainteresowaniem wysłuchałam Catherine Day, wysokiego funkcjonariusza Komisji, która oświadczyła w zeszłym tygodniu, że Irlandia straciła blask.
I was interested in the comments made by Catherine Day, a senior Commission official, in Ireland last week when she said that the shine had gone off Ireland.
PolishBo się Pan ukaże przeciwko nim, a jako blask wyniknie strzała jego; panujący, mówię, Pan zatrąbi w trąbę, a pójdzie w wichrach południowych.
And Jehovah shall be seen over them; and his arrow shall go forth as the lightning; and the Lord Jehovah will blow the trumpet, and will go with whirlwinds of the south.
PolishMam również nadzieję, że nasi obywatele - przygnębieni i rozczarowani tym, że w ich odczuciu ponoszą ogromny ciężar za całą Unię Europejską - odzyskają blask.
I hope, too, that it comes back to our people, who are very depressed and disillusioned by a feeling that they carry a very heavy burden for the rest of the European Union.
PolishMam nadzieję, że nie dotyczy to każdego z nas i że Irlandia odzyska blask, biorąc pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych i bardzo zdecydowane działania nowego rządu.
I hope that does not mean each of us individually, and I hope that, given the results of the stress tests and the very strong action of the new government, the shine will come back to Ireland.