"blok" English translation

PL

"blok" in English

EN

"block" in Polish

PL blok
volume_up
{masculine}

1. general

Dla zaznajomionych z kardiologią, całkowity blok serca oznacza śmierć.
For those that understand cardiology, complete heart block means certain death.
Blok wapienny, jako taki nie jest szczególnie interesujący.
Now a block of limestone, in itself, isn't particularly that interesting.
Bezpośrednio akceptowalna: poprawka 107 (tekst jako całość, blok nr 1, poprawka kompromisowa).
Directly acceptable: amendment 107 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).
blok
volume_up
bloc {noun}
To obłąkańcza próba stworzenia panśródziemnomorskiego bloku łączącego Europę z Afryką północną.
This is the insane attempt to create a pan-Mediterranean bloc, joining Europe with north Africa.
Państwa członkowskie z byłego bloku wschodniego mają szczególny dług wdzięczności wobec Stanów Zjednoczonych.
Member States from the former Eastern bloc have a particular debt of gratitude to the United States.
Jest to Traktat, którego celem jest ustanowienie bloku gospodarczego, polityczno-wojskowego o imperialnych ambicjach.
It is a Treaty which aims to set up an economic, politico-military bloc with imperialist ambitions.
blok (also: cegła)
volume_up
brick {noun}
Podobnie jak betonowy blok, tranzystor pozwalał budować większe i bardziej złożone obwody, cegiełka po cegiełce.
Like the concrete block, the transistor allows you to build much larger, more complex circuits, one brick at a time.
blok
blok
volume_up
pad {noun} (of paper)
blok (also: rolka dynama)
volume_up
pulley {noun}
blok
volume_up
tablet {noun} [Amer.]

2. IT

blok (also: fragment)
volume_up
block {noun}
Dla zaznajomionych z kardiologią, całkowity blok serca oznacza śmierć.
For those that understand cardiology, complete heart block means certain death.
Blok wapienny, jako taki nie jest szczególnie interesujący.
Now a block of limestone, in itself, isn't particularly that interesting.
Bezpośrednio akceptowalna: poprawka 107 (tekst jako całość, blok nr 1, poprawka kompromisowa).
Directly acceptable: amendment 107 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).

3. sports

blok
volume_up
block {noun}
Dla zaznajomionych z kardiologią, całkowity blok serca oznacza śmierć.
For those that understand cardiology, complete heart block means certain death.
Blok wapienny, jako taki nie jest szczególnie interesujący.
Now a block of limestone, in itself, isn't particularly that interesting.
Bezpośrednio akceptowalna: poprawka 107 (tekst jako całość, blok nr 1, poprawka kompromisowa).
Directly acceptable: amendment 107 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).

Context sentences for "blok" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBlok 1 elektrowni jądrowej Ignalina został wyłączony 31 grudnia 2004 r., a blok 2 - 31 grudnia 2009 r.
Unit 1 at the Ignalina NPP was closed on 31 December 2004, and Unit 2 on 31 December 2009.
PolishTo jest zysk OPEC'u, ten zielony blok - 780 miliardów na rok.
This is OPEC's revenue, this green box here -- 780 billion a year.
PolishBlok 1 elektrowni jądrowej V1 Bohunice został wyłączony 31 grudnia 2006 r., a blok 2 - 31 grudnia 2008 r.
Unit 1 of the V1 NPP in Bohunice was closed on 31 December 2006, and Unit 2 on 31 December 2008.
PolishMówię tu o Belgii, w której w 2005 r. zdelegalizowany został Vlaams Blok, największa partia flamandzka.
I am talking about Belgium, where Vlaams Blok, the largest Flemish party, was actually banned in 2005.
PolishBradykardia zatokowa, blok przedsionkowo- komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, jawna niewydolność serca lub wstrząs kardiogenny.
Bronchial asthma, a history of bronchial asthma or severe chronic obstructive pulmonary disease.
PolishPanie Przewodniczący, rzadko można usłyszeć takie bzdury, jakie właśnie usłyszeliśmy ze strony Vlaams Blok, Frontu Narodowego i Dan Hannan.
Mr President, I have rarely heard such nonsense as I have just heard from the Vlaams Blok, the Front national and Dan Hannan.
PolishPreparat Myocet należy przygotować przed zastosowaniem mieszając oddzielne składniki znajdujące się w opakowaniu i wykorzystując do tego celu specjalny blok grzejny lub łaźnię wodną.
Myocet needs to be made up before use by mixing the separate components supplied in the pack and using a special heater or a water bath.