"choroby nerek" English translation

PL

"choroby nerek" in English

See the example sentences for the use of "choroby nerek" in context.

Similar translations for "choroby nerek" in English

choroby noun
choroba noun
nerki noun
English
nerka noun

Context sentences for "choroby nerek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishjeśli pacjent choruje na choroby nerek, włącznie z przebytym przeszczepem nerki.
if you suffer from kidney problems, including if you have had a kidney transplant.
PolishPacjenci, którzy cierpią na choroby nerek powinni rzadziej przyjmować preparat Hepsera.
Patients who have problems with their kidneys should take Hepsera less frequently.
Polishjeśli występują ciężkie choroby osłabiające organizm, w tym ciężkie choroby nerek.
if you have severe medic al conditions that leave you very weak, including severe kidney
PolishPreparatem Exjade mogą być leczeni tylko pacjenci, u których nie występują choroby nerek.
Only patients who have no problems with their kidneys can be treated with Exjade.
Polishjeśli występują ciężkie choroby osłabiające organizm, w tym ciężkie choroby nerek.
have severe medic al conditions that leave you very weak, including severe kidney disease.
PolishUważa się, że przeciwciała te związane są z rozwojem choroby nerek w przebiegu tocznia.
These antibodies are thought to be linked to the development of lupus kidney disease.
PolishLeczenie objawowej niedokrwistości w przebiegu przewlekłej choroby nerek u dorosłych i
Treatment of symptomatic anaemia associated with chronic renal failure (CRF) inadult and
PolishTrizivir jest przeciwwskazany u pacjentów w końcowym stadium choroby nerek.
Trizivir is contraindicated in patients with end-stage renal disease.
Polishjeśli występują choroby wątroby, nerek lub serca obecnie lub w przeszłości.
if you have a liver, kidney or heart problem, or used to have one.
Polish: jeśli u pacjenta występują choroby nerek (ciężkie zaburzenia czynności nerek) i (lub)
if you have kidney problems (severely impaired renal function) and/ or liver problems (severely
PolishW przypadku ciężkiej choroby nerek, lekarz może zmniejszyć dawkę do 1 tabletki na tydzień.
If you have severe kidney problems, your doctor may reduce your dose to one tablet per week.
Polishpodtrzymująca w leczeniu współistniejącej choroby nerek wynosi 300 mg jeden raz na dobę.
maintenance dose for the treatment of associated kidney disease.
Polishjakiekolwiek choroby nerek lub zaburzenia zdrowia wyst puj ce w przeszło ci lub obecnie.
any kidney problems, or any past or present medical problems.
Polishjeśli u pacjenta występują choroby nerek (ciężkie zaburzenia czynności nerek) i (lub) choroby
if you have kidney problems (severely impaired renal function) and/ or liver problems (severely
PolishLeczenie pacjentów dorosłych i dzieci z objawową niedokrwistością w przebiegu przewlekłej choroby nerek:
Treatment of symptomatic anaemia in adult and paediatric chronic renal failure patients
PolishNależy poinformować lekarza jeżeli u pacjenta występują choroby nerek.
Please tell your doctor if you have a kidney disorder.
PolishMykafungina może powodować choroby nerek, niewydolność nerek i nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych nerek.
Micafungin may cause kidney problems, renal failure, and abnormal renal function test.
PolishLek MIRCERA jest stosowany tylko w leczeniu objawowej niedokrwistości w przebiegu przewlekłej choroby nerek.
MIRCERA is used to treat only the symptomatic anaemia caused by your chronic kidney disease.
PolishLek MIRCERA jest stosowany tylko w leczeniu objawowej niedokrwistości w przebiegu przewlekłej choroby nerek.
MIRCERA is indicated to treat only the symptomatic anaemia caused by chronic kidney disease.
PolishJednakże należy unikać stosowania preparatu Ziagen u pacjentów w końcowym stadium choroby nerek (patrz pkt.
However, Ziagen should be avoided in patients with end-stage renal disease (see section 5.2).

Other dictionary words

Polish
  • choroby nerek

In the English-Greek dictionary you will find more translations.