PL

chować się [chowam się|chowałbym się] {reflexive verb}

volume_up
1. general
Nie wolno nam chować się za plecami.
We must not try and hide behind our finger.
Dlaczego chować się za plecami Komisji?
Why hide behind the Commission?
Jako Europejczycy zupełnie nie mamy powodu chować się za innymi.
As Europeans, we have absolutely no reason for hiding behind others.
chować się (also: ukrywać się)
2. "dzieci"

Similar translations for "chować się" in English

chować verb
się pronoun

Context sentences for "chować się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCo do Cypru, Turcja musi przestać chować się za tym, co wydarzyło się w roku 2004.
On Cyprus, it must stop hiding behind what happened in 2004.
PolishJako Europejczycy zupełnie nie mamy powodu chować się za innymi.
As Europeans, we have absolutely no reason for hiding behind others.
PolishPo drugie, system polityczny nie może już dłużej chować się za Eurobarometrami, sondażami czy badaniami opinii.
The second point I would make is that the political system can no longer cower behind Eurobarometers, surveys or opinion polls.
PolishChciałem schować się pod łóżkiem, Kubusiu, ale wolę chować się tu, razem z wami, niż pod łóżkiem, sam ze sobą!
Well, I thought of hiding under my bed, Pooh Bear, but I'd rather be hiding out here with all of you...... than under my bed, with all of me!
PolishJednak wzywam wszystkich, aby przestali chować się za argumentami jakoby związanymi z ochroną środowiska czy zdrowia ludzkiego i jasno oświadczyli, o co im rzeczywiście chodzi.
However, I call on everyone to stop hiding behind supposed environmental or health arguments and clearly state what this is really about.
PolishDziś, w Dniu Europy przewodniczący Parlamentu powiedział: "Nie powinniśmy się chować za naszymi wewnętrznymi granicami, stawmy czoła wyzwaniom jedności”.
Today, on Europe Day, the President of Parliament has said: 'We should not retreat behind the borders of our inner circles; let us fight the challenges in unity'.