"ciąć" English translation

PL

"ciąć" in English

volume_up
ciąć {ipf. v.}

PL ciąć
volume_up
[tnę|ciąłbym] {verb}

ciąć (also: szczerbić)
to saw against the grain
Po raz kolejny, patrząc na olbrzymi zestaw danych widzimy tomografię całego ciała którą wykonaliśmy.
So again, looking at very, very large data sets, and you saw those full-body scans that we can do.
Opisał więc, co widział - "Zaobserwowałem, że najdalsza planeta posiada 3 ciała." I tą konkluzją zakończył swoje obserwacje.
." ~~~ And this is what he ended up concluding that he saw.
Wyobraźcie sobie krojenie ciała na plasterki we wszystkich kierunkach a później próbę poskładania tych plastrów z powrotem w stos danych, w blok danych.
Imagine that you slice your body in all these directions, and then you try to put the slices back together again into a pile of data, into a block of data.
Którym rzekł Giedeon: Więc kiedy poda Pan Zebeę i Salmana w rękę moję, tedy będę młócił ciała wasze cierniem z tej puszczy i ostem.
And Gideon said, Therefore when Jehovah hath delivered Zebah and Zalmunna into my hand, then I will tear your flesh with the thorns of the wilderness and with briers.

Synonyms (Polish) for "ciąć":

ciąć

Context sentences for "ciąć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWszyscy znamy kilka obszarów budżetu, w których można ciąć wydatki.
There are several areas of the budget where we all know we could be cutting expenditure.
Polishciąć w poprzek słoi
Polishciąć w poprzek słoi
PolishWciąż słyszymy apele o zapewnienie większych dochodów na rzecz Unii Europejskiej, chociaż w tym samym czasie administracja na pozostałych szczeblach musi ciąć wydatki.
We keep hearing calls for more revenue for the European Union, at the same time as all other levels of administration are having to make cuts.
PolishMożecie mnie państwo wygwizdywać, możecie drwić, ale zapamiętajcie jedno: Wielka Brytania poza strefą euro jest w stanie dokonać dewaluacji, jest w stanie ciąć stopy procentowe.
You can boo, you can jeer, but remember this: Britain outside of the euro has been able to devalue, has been able to slash interest rates.
PolishNależy powiedzieć, że o ile teraz nie czas ciąć wydatki socjalne, o tyle nastał czas na zdecydowane działania zmierzające do wdrożenia niezbędnych reform strukturalnych.
It must be said that, if this is not the time to make cuts in social expenditure, then this is in fact the time to firmly push forward with implementing the necessary structural reforms.