"cię" English translation

PL

"cię" in English

EN
PL

cię {pronoun}

volume_up
cię (also: ty, wy, pan, pani)
Zmusimy cię byś zachowywał się wbrew swej woli, nagniemy cię do naszej woli".
We're going to force you to act against your will, to bend to our will."
Jeśli uraziłem cię porównaniem do francuskich socjalistów, to przepraszam.
My dear Martin, if I hurt you by comparing you to a French Socialist, I regret it.
Nawet jeśli nie interesują cię liczby, możesz zobaczyć piękno symetrii.
You can see, even if you don't go for the numbers, the beauty of the symmetry.
cię (also: ciebie, was)
volume_up
ya {pron.} [slg.] (you)

Context sentences for "cię" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishI rzekł Achis do Dawida: Zaiste stróżem głowy mojej postanowię cię po wszystkie dni.
And Achish said to David, Therefore will I make thee keeper of my head for ever.
PolishBędę cię wysławiał w zgromadzeniu wielkiem; między ludem wielkim będę cię chwalił.
I will give thee thanks in the great assembly: I will praise thee among much people.
Polish(FR) Przepraszam cię Francis, że wracam do przeszłości! Nie było to moim zamiarem.
(FR) I apologise for bringing up the past, Francis; I did not mean to do so.
PolishTedy rzekł Balak do Balaama: Azażem z pilnością nie posyłał do ciebie wzywając cię?
And Balak said unto Balaam, Did I not earnestly send unto thee to call thee?
PolishWszakże spustoszony będzie Kenejczyk, aż cię Assur zaprowadzi do więzienia.
Nevertheless Kain shall be wasted, Until Asshur shall carry thee away captive.
PolishPowinno to ułatwi usuni cie resztek pozostaj cych na skórze po usuni ciu plastra.
A small amount of baby oil may also be used to remove any excess residue.
PolishZe wszystkiego serca mego szukam cię; nie dopuszczajże mi błądzić od rozkazań twoich.
With my whole heart have I sought thee: Oh let me not wander from thy commandments.
PolishNie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła; rozmiłuj się jej, a zachowa cię.
Forsake her not, and she will preserve thee; Love her, and she will keep thee.
PolishAby cię strzegły od niewiasty złej, i od łagodnego języka niewiasty obcej.
To keep thee from the evil woman, From the flattery of the foreigner's tongue.
PolishSpojrzyj w niebo, a obacz; przypatrz się obłokom, jako są wyższe nad cię.
Look unto the heavens, and see; And behold the skies, which are higher than thou.
PolishNa małą chwilkę opuściłem cię; ale zaś w litościach wielkich zgromadzę cię.
For a small moment have I forsaken thee; but with great mercies will I gather thee.
PolishMiłując te, którzy cię mają w nienawiści, a nienawidząc tych, którzy cię miłują.
in that thou lovest them that hate thee, and hatest them that love thee.
PolishNie bój się oblicza ich, bom Ja jest z tobą, abym cię wybawił, mówi Pan.
Be not afraid because of them; for I am with thee to deliver thee, saith Jehovah.
PolishTedy rzekł Dawid do Uryjasza: Zostańże tu jeszcze dziś, a jutro cię odprawię.
And David said to Uriah, Tarry here to-day also, and to-morrow I will let thee depart.
PolishOn czyni pokój w granicach twoich, a najwyborniejszą pszenicą nasyca cię.
He maketh peace in thy borders; He filleth thee with the finest of the wheat.
PolishDlatego cię wielbić będzie lud możny; miasta narodów srogich ciebie się bać będą.
Therefore shall a strong people glorify thee; a city of terrible nations shall fear thee.
PolishNie spotka cię nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu twego.
There shall no evil befall thee, Neither shall any plague come nigh thy tent.
PolishSłuchaj ojca twego, który cię spłodził, a nie pogardzaj matką twoją, gdy się zstarzeje.
Hearken unto thy father that begat thee, And despise not thy mother when she is old.
PolishPrzetożem wyszła przeciw tobie, abym pilnie szukała twarzy twojej, i znalazłam cię.
Therefore came I forth to meet thee, Diligently to seek thy face, and I have found thee.
PolishTak mówi panujący Pan: Jako się ta wszystka ziemia weseli, tak cię obrócę w pustnię.
Thus saith the Lord Jehovah: When the whole earth rejoiceth, I will make thee desolate.