"cieszyć" English translation

PL

"cieszyć" in English

PL cieszyć
volume_up
[cieszę|cieszyłbym] {verb}

Context sentences for "cieszyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKroczymy niebezpieczną drogą, co powinno cieszyć naszego kolegę, pana posła Farage'a.
We are on a slippery slope here; our fellow Member Mr Farage would be delighted!
PolishKomisja w istocie już zrobiła pierwszy krok w tym kierunku i należy się z tego cieszyć.
Indeed the Commission has already made a start on that, which is to be welcomed.
PolishTo jest przeznaczone dla każdego dziecka, każde dziecko może się tym cieszyć.
(Laughter) (Applause) This is there for every child, and every child can enjoy this.
PolishPotwierdzają to statystyki, a my powinniśmy się z takiego stanu rzeczy cieszyć.
This is borne out by the statistics, and we should be pleased about that.
PolishObecna sytuacja Romów zamieszkujących nasz kontynent nie może nas cieszyć.
We cannot be satisfied with the situation of the Roma on our continent today.
PolishTym razem Finlandia miała kandydatów o wysokich kwalifikacjach, co powinno nas cieszyć.
This time, Finland had highly qualified candidates and we should be glad about that.
PolishEuropa wykonała ogromną pracę na tym polu, z czego należy się cieszyć.
Europe has done a very great deal of work in this field, which is to be welcomed.
PolishOsiągnęliśmy wiele i z wielu rzeczy można się cieszyć, ale wiele jeszcze jest do zrobienia.
Much has been achieved, much can be celebrated, but there is very much more to do.
PolishW rezultacie zarówno konsumenci, jak i producenci będą mogli cieszyć się większym wyborem.
As a result, both consumers and producers will be able to exercise a greater choice.
PolishDlatego też mamy powód, aby cieszyć się z poczynionych postępów.
We therefore have reason to be satisfied with the progress which has been made.
PolishJestem jednym ze szczęściarzy, którym udało się go poznać i cieszyć się jego towarzystwem.
I was one of the fortunate few that really did get to know him and enjoyed his presence.
PolishJest jednym z praw człowieka, a każda osoba ma prawo się nią cieszyć.
It is a human right and each person and nation has a right to enjoy it.
PolishPrzede wszystkim UE musi nadal cieszyć się zaufaniem rolników europejskich.
Above all, the EU needs to retain the trust of European farmers.
PolishAle większość świata nie może cieszyć się kapitalizmem ani demokracją.
But the majority of the world neither benefits from capitalism nor from democratic systems.
PolishNależy cieszyć się z przyjęcia tych umów - mówiło już o tym oboje przedmówców.
The existence of these agreements, as the two previous speakers have said, is to be warmly welcomed.
PolishCi, którzy się na to zdecydują, z pewnością będą mogli cieszyć się naszym bezpośrednim wsparciem.
Those who will do so will surely find us standing right there behind them.
PolishW świetle tych faktów przedstawione sprawozdanie powinno się cieszyć naszym całkowitym poparciem.
In the light of these considerations we should give the report our unqualified support.
PolishMożna by się z tego cieszyć i postrzegać to jako oznakę zadowolenia naszych współobywateli.
One could be delighted with this and see it as a sign that our fellow citizens are satisfied.
PolishMożna cieszyć się, że niniejsza debata w ogóle ma miejsce.
Mr President, ladies and gentlemen, one could be pleased that this debate has been held.
PolishPonadto możemy się również cieszyć z likwidacji klauzuli opt-out.
Lastly, we can also be pleased with the removal of the opt-out clause.