"co chwila" English translation

PL

"co chwila" in English

PL co chwila
volume_up
[example]

Synonyms (Polish) for "co chwila":

co chwila

Similar translations for "co chwila" in English

co pronoun
English
co interjection
English
co!? interjection
English
co? interjection
English
chwila noun

Context sentences for "co chwila" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo co pan przed chwilą powiedział jest krokiem w dobrym kierunku.
Commissioner, what you have just said is a step in the right direction.
PolishMogę całkowicie poprzeć to, co kolega poseł przed chwilą powiedział.
(DE) Madam President, I can entirely endorse what our colleague has just said.
PolishW tym miejscu chciałbym nawiązać do tego, co powiedział przed chwilą pan poseł Szegedi.
At this point I would like to pick up on something that Mr Szegedi mentioned a moment ago.
PolishPrzede wszystkim powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą.
Madam President, first of all I will repeat what I just said.
PolishTo, co przed chwilą usłyszeliście, to "Skylife" autorstwa Davida Balakrishnana.
What you just heard is "Skylife" by David Balakrishnan.
PolishChciałbym przede wszystkim poprzeć to, co przed chwilą powiedziała Esther.
Mr President, can I first of all support what Esther has just said.
PolishI burząc je co chwila i budując od nowa, uczenie staje się produktem ubocznym zabawy.
And they were doing that through building prototypes.
PolishTo, co pan przed chwilą powiedział, jest nieprawidłowe.
Mr President, what you have just said is incorrect.
PolishChciałbym poprzeć to, co przed chwilą powiedział pan poseł Schwab.
(FR) Mr President, I would like to add my support to the line taken by Mr Schwab a few moments ago.
PolishCałkowicie odrzucam to, co przez chwilą powiedział kolega poseł.
I absolutely reject what my fellow Member has just uttered.
PolishW zasadzie przyjmuję to, co powiedział przed chwilą pan poseł Giegold, i pragnę wyrazić to w sposób nieco mocniejszy.
I can, in principle, accept and reinforce what Mr Giegold has just said.
PolishCo z tą chwilą, gdy artysta przekazuje to dzieło?
What about that moment when an artist delivers that piece of work?
PolishChciałbym złożyć osobiste oświadczenie w związku z tym, co przed chwilą powiedział poseł Martin.
Mr President, I want to make a personal statement in relation to what Mr Martin just said.
PolishZgodnie tym, co przed chwilą powiedział pan przewodniczący Sarkozy, chcemy stanąć na czele tych ogólnoświatowych starań.
As President Sarkozy has just said, we want to lead this global effort.
PolishNie pozostaje mi nic innego, jak tylko podpisać się pod tym, co przed chwilą zostało powiedziane.
I cannot but endorse what has just been said.
PolishTo prawda, że żaden system nie może funkcjonować w obliczu przestępczości, co powiedział przed chwilą ostatni mówca.
In fact, as the final speaker has just said, no system can function where criminality is present.
PolishW końcu, co podkreślił przed chwilą pan poseł Michel, prawa kobiet są tam zarówno uznawane, jak i gwarantowane.
Finally, as Mr Michel highlighted a little while ago, women's rights are both recognised and guaranteed.
PolishZgadzam się z tym, co przed chwilą powiedziała pani poseł Vlasto.
I agree with what Mrs Vlasto just said.
PolishCałkowicie zgadzam się z tym, co powiedział przed chwilą pan poseł Harkin.
on behalf of the ECR Group. - Madam President, I absolutely agree with what Mrs Harkin has just said.
PolishZrobicie to samo co przed chwilą, ale uzyjecie do tego samego także swoich oczu śledząc wzrokiem piłeczkę, którą Wam wskażę.
But I want you to do is also, with your eyes, is follow the colored ball that I ask you to follow.