"co to znaczy?" English translation

PL

"co to znaczy?" in English

PL co to znaczy?
volume_up
[example]

co to znaczy?
Zaczyna się życie, ale co to znaczy?
But life begins, what does that mean?
What does forever mean?
Now what does that mean?

Similar translations for "co to znaczy?" in English

co pronoun
English
co interjection
English
co!? interjection
English
co? interjection
English
to adverb
English
to conjunction
English
to pronoun
znaczyć verb

Context sentences for "co to znaczy?" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSam zostałem dotknięty klęska powodzi dziesięć lat temu, więc wiem, co to znaczy.
I was myself affected by a disastrous flood 10 years ago, so I am very well aware of what is involved.
PolishCo to znaczy, mieć materialny model, który by tak wyglądał?
What did it mean to actually have a physical model that looked like this?
PolishJeśli powiększymy ten obraz, będę mógł pokazać wam co to znaczy.
So if I zoom into that picture, I can just show you what it means.
PolishJeśli zgodzicie się z analizą faktów, lecz nie macie poczucia nagłości, to co to znaczy?
If you agree with the factual analysis, but you don't feel the sense of urgency, where does that leave you?
PolishWidzicie, ten stereotyp mężczyzny ma w sobie wszystkie składniki tego jak definiujemy co to znaczy być mężczyzną.
See this man box has in it all the ingredients of how we define what it means to be a man.
PolishMoże nie wszyscy rozumieją, co to znaczy.
Now, monsoon, the root of the word "monsoon" comes from the word "season."
PolishWiem, co to jest, ale nie wiem, właściwie, co to znaczy.
I know what it is but I don't actually know what it means.
PolishCzy możemy się dowiedzieć, co to znaczy w praktyce?
Could we please be told what that might mean in practice?
PolishZastanawiałem się co to znaczy.
And I was looking at that, trying to figure out what it means.
PolishMusimy mnieć pełny obraz co to znaczy.
We must have a full picture of what that means.
PolishWszyscy oczywiście wiecie, co to znaczy.
And you know what that means, of course.
PolishNie wiesz co to znaczy mieć dziecko.
You don't know what's like to have a son.
PolishZaczyna się życie, ale co to znaczy?
But life begins, what does that mean?
PolishWiem co to znaczy cierpieć, i czuje, że jeśli była to zbrodnia, osoba za nią odpowiedzialna powinna zostać sprawiedliwie osądzona i ukarana."
I know what it is to suffer, and I feel that if there is a crime, a person should be tried fairly and punished."
PolishNasze działania uwiarygodnia fakt, że są wśród nas ci, którzy wiedzą, co to znaczy żyć bez demokracji i wolności.
For there are those among us with experience of what it is like to live without democracy and freedom, which gives us the credibility to act.
PolishMoże nie wszyscy rozumieją, co to znaczy.
PolishTeraz pomyślcie co to znaczy.
PolishCo to znaczy, moja wina?
PolishNie wiesz co to znaczy.
PolishWyjaśnij, co to znaczy.