"cykl" English translation

PL

"cykl" in English

EN

PL cykl
volume_up
{masculine}

cykl (also: rower, krąg)
volume_up
cycle {noun}
Inicjując ambitny nowy cykl, nadaliśmy strategii lizbońskiej nowy impet.
And we gave Lisbon a fresh impetus with the launch of an ambitious new cycle.
Nowy cykl strategii lizbońskiej podkreśla przede wszystkim kwestię realizacji reform.
The new cycle of the Lisbon Strategy primarily emphasises implementation of the reforms.
Następny cykl strategii nie może zatem być tylko kolejnym zadaniem biurokratycznym.
The next cycle of the Strategy must not be just another bureaucratic exercise.

Synonyms (Polish) for "cykl":

cykl

Context sentences for "cykl" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAby cykl szczepienia był kompletny muszą być podane wszystkie trzy dawki szczepionki.
All three doses must be administered to complete the vaccination regimen.
PolishCykl leczenia produktem MabThera składa się z dwóch infuzji dożylnych po 1000 mg.
A course of MabThera consists of two 1000 mg intravenous infusions.
PolishKiedy drugi skończy mówić daje znać pierwszemu i cykl się powtarza.
And then they talk, and then we pass the baton back and forth between each other.
PolishAby cykl szczepienia był kompletny muszą zostać podane wszystkie trzy dawki szczepionki.
All three doses must be administered to complete the vaccination regimen.
PolishNależy się upewnić, że ukończono cykl szczepienia składający się z dwu dawek szczepionki.
Make sure you finish/ your child finishes the complete vaccination course of two injections.
PolishJeden cykl leczenia przeciwdziała przyszłej inwazji pcheł przez okres 4 tygodni.
One treatment prevents future flea infestation for 4 weeks.
PolishKolejny cykl może być zastosowany nie wcześniej niż 16 tygodni po poprzedzającym.
If a repeat course of treatment is considered it should not be given at an interval less than 16 weeks.
PolishJeden cykl leczenia daje skuteczność przeciwroztoczową na okres 4 tygodni.
One application has acaricidal efficacy duration of 4 weeks.
PolishCykl leczenia obejmuje trzykrotne dożylne podanie dawek leku Pedea w odstępach 24- godzinnych.
A course of therapy is defined as three intravenous doses of Pedea given at 24-hour intervals.
PolishRównocześnie komisarz Hedegaard rozpoczęła cykl konsultacji z naszymi kluczowymi partnerami.
At the same time, Commissioner Hedegaard has started a set of consultations with our key partners.
PolishRozpoczęty cykl szczepienia podstawowego powinien być dokończony przy użyciu tej samej szczepionki.
Once initiated, the primary course of vaccination should be completed with the same vaccine.
PolishPodczas każdej ciąży należy powtarzać pełny cykl szczepień.
The full course of injections should be repeated for every pregnancy.
PolishI w lewym dolnym rogu jest zegar odmierzający czas od 1982 do 1998 a potem powtarza cykl.
And in the lower left hand corner there's a clock ticking away from 1982 to 1998 and then cycling again.
PolishCykl leczenia obejmuje trzykrotne dożylne podanie dawek preparatu Pedea w odstępach 24- godzinnych.
A course of therapy is defined as three intravenous doses of Pedea given at 24-hour intervals.
PolishCykl leczenia obejmuje trzykrotne dożylne podanie dawek leku Pedea w odstępach 24- godzinnych.
A course of therapy is defined as three intravenous injections of Pedea given at 24 hour intervals.
PolishNowy cykl badań odbywa się w Instytucie Karolinska w Szwecji; ma na celu potwierdzenie tej hipotezy.
There's now a new research project underway at the Karolinska in Sweden to prove that hypothesis.
PolishMożemy wspierać cały łańcuch innowacji, cały cykl, począwszy od badań podstawowych po rozwój rynku.
We can support the whole innovation chain, all the way from the basic research to market deployment.
PolishJeden cykl PDT obejmuje jedno podanie leku PhotoBarr oraz jedno lub dwa naświetlania światłem laserowym.
One course of PDT consists of one injection of PhotoBarr plus one or two laser light applications.
PolishJeden cykl PDT obejmuje jedno podanie leku PhotoBarr plus jedno lub dwa naświetlania światłem laserowym.
One course of PDT consists of one injection of PhotoBarr plus one or two laser light applications.
PolishZaleca się, aby osoby, które otrzymały pierwszą dawkę, zakończyły cały cykl szczepienia preparatem Fendrix.
It is recommended that individuals who receive the first dose should complete the course with Fendrix.