"człowiek" English translation

PL

"człowiek" in English

PL człowiek
volume_up
{masculine}

1. general

człowiek (also: mąż, pan, mężczyzna, pionek)
volume_up
man {noun}
Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość, i człowiek, który dostanie roztropności.
Happy is the man that findeth wisdom, And the man that getteth understanding.
Ale człowiek umiera, zemdlony będąc, a umarłszy człowiek gdzież jest?
But man dieth, and is laid low: Yea, man giveth up the ghost, and where is he?
Pierwszy człowiek z ziemi ziemski; wtóry człowiek sam Pan z nieba.
The first man is of the earth, earthy: the second man is of heaven.
człowiek
volume_up
human {noun}
Człowiek stojący przed niezabezpieczoną kapsułą natychmiast by zginął.
A human standing in front of an unprotected capsule would die instantly.
Wydawałoby się, że po drugiej stronie jest człowiek a nie maszyna.
It's as though there is a human being on the other end of the line."
W epoce postmodernizmu człowiek przestał czuć się swobodnie we własnym „ja“.
The post-modern human being is no longer at home in his own ego.
człowiek
Czy można zbudować maszynę, która będzie myśleć jak człowiek, która będzie świadoma?
Can you build a machine that thinks like a human being, that is conscious?
Warto czasami zastanowić się nad tym czy człowiek w ogóle może być nielegalny.
It is sometimes worth pausing to consider whether a human being can actually be illegal.
Wydawałoby się, że po drugiej stronie jest człowiek a nie maszyna.
It's as though there is a human being on the other end of the line."
człowiek (also: osobnik, osoba)
volume_up
person {noun}
Po pierwszy, czy człowiek ma prawo decydować o życiu drugiego człowieka?
First, does one person have the right to decide about another person's life?
Co sekundę jeden człowiek gdzieś na świecie zaraża się gruźlicą.
A person is infected by tuberculosis somewhere in the world every second.
Człowiek niepobożny, mąż złośliwy chodzi w przewrotności ust;
A worthless person, a man of iniquity, Is he that walketh with a perverse mouth;
człowiek
volume_up
mayne {noun} [Amer.] [slg.]

2. "zwykły"

człowiek (also: natura ludzka)
volume_up
flesh and blood {o.sg.} [idiom]

Context sentences for "człowiek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJest to produkt, który je każdy człowiek na świecie i ciężko z niego zrezygnować.
This is the product that everyone in the world eats, that is so difficult to give up.
PolishCzłowiek ma duchową potrzebę tworzyć, tak po prostu, dla samego tworzenia.
People have a spiritual need to create, quite simply for the sake of creating.
PolishNie chodzi tylko o to, że ten człowiek wykarmił ogromną populację na świecie.
Now, it's not just that this guy fed a huge amount of people in the world.
PolishCzłowiek, który się chlubi darem zmyślonym, jest jako wiatr i obłoki bez deszczu.
[As] clouds and wind without rain, [So is] he that boasteth himself of his gifts falsely.
PolishWięc człowiek w Bangladeszu zalany przez powódź w 2100 będzie miał czas do 2106.
So the guy in Bangladesh who gets a flood in 2100 can wait until 2106.
PolishCzłowiek szczodrobliwy bywa bogatszy; a kto nasyca, sam też będzie nasycony.
The liberal soul shall be made fat; And he that watereth shall be watered also himself.
PolishCzłowiek swej myśli, szuka tego, co mu się podoba, a w każdą rzecz wtrąca się.
He that separateth himself seeketh [his own] desire, And rageth against all sound wisdom.
PolishCzłowiek budził się, walcząc o oddech, bo zmieniła się biochemia krwi.
So you'd wake up gasping with breath, because your blood chemistry has changed.
PolishSkosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan: błogosławiony człowiek, który w nim ufa.
Oh fear Jehovah, ye his saints; For there is no want to them that fear him.
PolishTen kryzys przypomniał nam, że to człowiek tworzy historię, a nie historia człowieka.
This crisis has reminded us that it is men who make history, not history that makes men.
PolishI stałem się jako człowiek, który nic nie słyszy, i niema odporu w ustach swoich.
For in thee, O Jehovah, do I hope: Thou wilt answer, O Lord my God.
PolishNie zapominajmy przy tym, że zarówno te zwierzęta jak i człowiek, to ssaki.
In this regard, do not forget that both animals and people are mammals.
PolishTamby się człowiek szczery rozprawił z nim, i byłbym wolnym wiecznie od sędziego mego.
There the upright might reason with him; So should I be delivered for ever from my judge.
PolishAle zakon nie jestci z wiary; lecz "człowiek, który by je czynił, żyć będzie przez nie".
and the law is not of faith; but, He that doeth them shall live in them.
PolishJest to rzecz wiadoma od samego początku i człowiek się na to zgadza.
You know this in advance and that is what you agree to from the very start.
PolishGdy niepobożni powstawają, kryje się człowiek; ale gdy giną, sprawiedliwi się rozmnażają.
When the wicked rise, men hide themselves; But when they perish, the righteous increase.
PolishJeśli chcesz stworzyć świat, gdzie żaden człowiek nie cierpi, nie możesz tego świata niszczyć.
But if you create a world where you don't trash people, you can't trash the planet.
PolishAle człowiek we czci nie zostaje, podobnym będąc bydlętom, które giną.
This their way is their folly: Yet after them men approve their sayings.
PolishPrędko chce człowiek zazdrościwy zbogatnieć, a nie wie, iż nać niedostatek przyjdzie.
he that hath an evil eye hasteth after riches, And knoweth not that want shall come upon him.
PolishPo drugie, nie istnieją dowody, że to przede wszystkim człowiek przyczynia się do zmian klimatu.
Secondly, there is no evidence that mankind is dominantly causing climate changes.