"czasopismo" English translation

PL

"czasopismo" in English

PL czasopismo
volume_up
{neuter}

czasopismo (also: pismo, dziennik, żurnal, pamiętnik)
Za ten spektakl czasopismo „Theater heute“ przyznało mu tytuł „najlepszego młodego reżysera roku 1992“.
The journal “Theater heute” elected him young director of the year 1992 for this.
mieszka jako publicysta i redaktor czasopisma „Fachdienst Germanistik“ w Monachium
is a journalist and editor of the journal Fachdienst Germanistik in Munich.
W tym samym roku w plebiscycie krytyków czasopisma „Theater heute” otrzymała tytuł Najlepszej Młodej Reżyserki.
In the same year she was voted best young director in the critics’ survey of the journal “Theater heute”.
czasopismo (also: gazeta, ładownia, magazyn)
Co więcej, na początku stycznia czasopismo Zanan, który opowiedział się za równością, zostało zamknięte.
Furthermore, at the beginning of January Zanan magazine, which spoke for equality, was closed down.
Oto czasopismo pod tytułem Hydrate.
Here's a magazine called "Hydrate."
Zajmuje się kulturoznawstwem, jest redaktorką czasopisma „Humboldt”.
is a cultural scientist and editor of the “Humbold” magazine.
czasopismo (also: gazeta, periodyk)
Osoba blisko powiązana z Ambasadą Chin w Polsce napadła tam na kobietę kolportującą opozycyjne czasopismo The Epoch Times.
A person closely associated with the Chinese Embassy in Poland attacked a woman distributing the opposition periodical The Epoch Times.
czasopismo (also: rewia)
volume_up
revue {noun}

Context sentences for "czasopismo" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishuznano również za Inscenizację Roku 2000 w plebiscycie przeprowadzonym wśród krytyków teatralnych przez czasopismo „Theater heute”.
He was awarded the 3sat Innovation Prize for “Battles!”, the German version of “Ten Oorlog” (production of the year 2000 in the critics’ survey of “Theater heute”).