"czytelnie" English translation

PL

"czytelnie" in English

PL czytelnie
volume_up
{adverb}

czytelnie (also: jasno, wyraźnie)
Przede wszystkim dołączam do grona osób chwalących sprawozdawcę, który bardzo czytelnie opisał przedmiotowe zagadnienie.
Mr President, Commissioner, first of all, I join the chorus of praise for our rapporteur, who I think has outlined the issue very clearly.
czytelnie
Mając trzy lata, lepiej pisz czytelnie swoje imię, inaczej stwierdzą u ciebie opóźnienie w rozwoju.
When you're three, you better be able to write your name legibly, or else we'll consider it a developmental delay.

Context sentences for "czytelnie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSądzę, że to zobowiązanie zostało bardzo czytelnie sformułowane na poprzednich szczytach.
I believe that this commitment has been made very clear at previous summits.
PolishMusimy przedstawić czytelnie nasze stanowisko reszcie świata.
We must make our position very clear to the rest of the world.
PolishJeżeli chodzi o kontrolę budżetową, to udzielenie absolutorium Radzie dość czytelnie pokazuje, jak działa pańska grupa.
On the subject of budgetary control, it is quite clear from the discharge of the Council how your group is acting.
PolishA na prawo są bardziej nieokreślone przestrzenie, jak czytelnie, których rozwoju za 20, 30, 40 lat nie można przewidzieć.
And on the right are the more indeterminate spaces; things like reading rooms, whose evolution in 20, 30, 40 years we can't predict.