"czytelność" English translation

PL

"czytelność" in English

PL czytelność
volume_up
{feminine}

czytelność
I wreszcie, została ulepszona forma prezentacji i czytelność danych zakodowanych w rejestrze.
Finally, the presentation and readability of data encoded in the register has also been improved.
Nie chodzi jednak tylko o przejrzystość, ale i o czytelność.
However, it is not just about transparency, it is also about readability.
Przede wszystkim, jak wszyscy moi koledzy powiedzieli, jestem zadowolona, że osiągnęliśmy większą czytelność.
First of all, as all my colleagues have said, I am pleased we have achieved greater readability.
czytelność
Bardzo ważna jest także czytelność dat ważności na produktach oraz wzrost świadomości konsumentów o znaczeniu wszystkich informacji znajdujących się na etykietach produktów.
Legibility of the expiry date on products is also very important, as is a rise in consumer awareness of the significance of all the information which is to be found on product labels.

Synonyms (Polish) for "czytelność":

czytelność

Context sentences for "czytelność" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishGłówną miarą skuteczności była czytelność obrazów uzyskanych podczas badania.
The main measure of effectiveness was how clear the images obtained in the test were.
PolishCzytelność każdego obrazu oceniano w skali czteropunktowej.
Each scan's clarity was scored on a four-point scale.
PolishŚwietna czytelność w słońcu.
Dual-mode display -- that sunlight display's fantastic.
PolishOPTISON jest środkiem kontrastującym do badań USG (ultrasonograficznych) zwiększającym czytelność obrazów (skanów) serca podczas echokardiografii (obrazowania serca przy użyciu fal ultradźwiękowych).
OPTISON is an ultrasound contrast agent that helps to obtain clearer pictures (scan) of the heart during an echocardiography (a procedure where an image of the heart is obtained by using ultrasound).