"dług" English translation

PL

"dług" in English

EN

PL dług
volume_up
{masculine}

dług
volume_up
debt {noun}
Istnieje też "inteligentny dług produktywny” - inteligentny dług, jeśli jest to dług inwestowany w ludzi.
There is also 'smart productive debt' - intelligent debt if that debt is invested in people.
Nie używam określenia "dług państwowy”, bo jest to dług obywateli.
I will not say sovereign debt, it is citizens' debt.
Dług Wielkiej Brytanii jest o wiele wyższy niż dług całej strefy euro.
The debt of the United Kingdom is much higher than that of the euro area as a whole.

Synonyms (Polish) for "dług":

dług

Context sentences for "dług" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWszystko, co mogę powiedzieć, to że Olli Rehn ma niezaprzeczalnie wobec pana wielki dług!
All I can tell you is that Olli Rehn owes you a big one, apparently!
PolishOd obcego wyciągać dług możesz: ale cobyś miał u brata twego, odpuści mu ręka twoja:
Of a foreigner thou mayest exact it: but whatsoever of thine is with thy brother thy hand shall release.
PolishNieoczekiwanie stają się uzależnieni od właściciela i często absurdalnie wierzą, że mają wobec niego dług.
They suddenly find themselves with an owner, who they absurdly enough often believe they are indebted to.
PolishMy, tu w Europie, mamy dług wobec nich i ich rodzin - musimy zapewnić, że te rewolwery na zawsze znikną z ulic.
We, here in Europe, owe it to them and their families to ensure that we take these guns off the streets.
PolishDług publiczny UE powinien zostać zakazany.
It is right for there to be a ban on EU public indebtedness.
PolishTo prawie jak dług narodowy.
(Laughter) Those cells turn themselves over once every eight years.
PolishNasz kontynent naprawdę zaciągnął u Haiti dług i ma obowiązek wynagrodzić długie lata dominacji i eksploatacji.
Our continent is truly indebted to Haiti and has a duty to make amends for so many years of domination and plundering.
Polishzaciągnąć dług hipoteczny w wysokości 30 tysięcy dolarów
PolishJaszczur..... anuluje cały Twój dług.
The Lizard..... will wipe your marker clean.
PolishMamy dług wobec kobiet żyjących na wsiach, które w nieoceniony i prawie niewidoczny sposób przyczyniły się do rozwoju wsi.
We are indebted to the women of our villages, who have contributed incalculably and almost invisibly to the development of the countryside.
PolishA gdy nie miał skąd oddać, kazał go pan jego zaprzedać, i żonę jego, i dzieci, i wszystko, co miał, i dług oddać.
But forasmuch as he had not [wherewith] to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.
PolishChcemy mówić o ludziach starych, którym odmawia się przyzwoitej emerytury oraz o dzieciach, na których przyszłości ciąży coraz większy dług.
We want to talk about the elderly people who are being denied a decent retirement and the children whose futures are being mortgaged.
Polishspłacić dług hipoteczny
Polishspłacić dług hipoteczny
PolishSugeruję, by pan poseł Sterckx częściowo spłacił dług i przestał próbować niszczyć brytyjską gospodarkę i Wielką Brytanię jako państwo narodowe.
I would suggest that Mr Sterckx partly repay that obligation by ceasing to attempt to destroy Britain's economy and Britain as a nation state.
PolishTo szaleństwo, że w takich czasach, kiedy mój kraj posiada dług rzędu 850 miliardów funtów, musimy pożyczać kolejne 7 miliardów funtów, aby wysłać je do Irlandii.
It is crazy, at a time like this, when my own country already owes GBP 850 billion, that we should be borrowing another GBP 7 billion to send to Ireland.