"dać ci" English translation

PL

"dać ci" in English

See the example sentences for the use of "dać ci" in context.

Similar translations for "dać ci" in English

dać verb
ci pronoun
English
dąć verb

Context sentences for "dać ci" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCóż, chciałbym dać ci nowy model merlot Brougham, w dowód wierności.
Well, I'd like to give you a brand-new merlot Brougham, as a sign of good faith.
PolishOdpowiedział mąż Boży: Ma Pan skąd ci może dać daleko więcej nadto.
And the man of God answered, Jehovah is able to give thee much more than this.
PolishNikt inny nie byłby na tyle głupi, żeby dać ci pistolet, ale ci go dałem.
Nobody else would be stupid enough to give you a gun, but I did.
Polish"Ok Josh, może by Ci tu dać coś... może Zyprexa?
"Okay, Josh, why don't we give you some -- why don't we give you some Zyprexa.
PolishChciałam dać ci coś naprawdę osobistego byś o niej pamiętała, skoro odeszła od nas tak... nagle.
I wanted you to have something truly personal to remember her by, since she left us so... abruptly.
PolishI odpowiedzał Nabot Achabowi: Nie daj tego Panie, abym ci miał dać dziedzictwo ojców moich.
And Naboth said to Ahab, Jehovah forbid it me, that I should give the inheritance of my fathers unto thee.
PolishOczywiście, nic nie może ci dać więcej optymizmu niż to.
Certainly, nothing can give you more optimism than that.
PolishPrzy okazji - powinienem dać ci numer Nirvany.
By the way, I should get you Nirvana's phone number.
PolishNie powinienem dać ci tego kawałka mięsa.
I shouldn't really give you this piece of meat
PolishWiem, czy można dać ci pożyczkę.
I know if you're good to give a loan to.
PolishMoja siostra powiedziała, że może powinienem dać ci spokój. ~~~ bo wydaje się, że idzie ci o wiele lepiej, kiedy nic nie mówisz.
My sister said maybe I should leave you alone, because you seem to be doing a lot better when you’re not saying anything."

Other dictionary words

Polish
  • dać ci

In the Turkish-English dictionary you will find more translations.