"dać do zrozumienia" English translation

PL

"dać do zrozumienia" in English

PL dać do zrozumienia
volume_up
{verb}

1. "komuś, że"

dać do zrozumienia
volume_up
to hint {v.t.} (to sb that)

2. "że"

dać do zrozumienia (also: sugerować, zasugerować, dawać do zrozumienia)
volume_up
to imply {vb} (that)
dać do zrozumienia (also: dawać do zrozumienia, napomykać)
volume_up
to intimate {vb} (that)

Similar translations for "dać do zrozumienia" in English

dać verb
do noun
English
do preposition
do
zrozumienie noun
dąć verb

Context sentences for "dać do zrozumienia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMimo to powinniśmy jasno dać do zrozumienia, że chcemy pokojowego rozwiązania, podobnie jak Irak.
Nonetheless, we should send out a clear signal that we do want a peaceful solution, and so does Iraq.
PolishMusimy działać jako platforma kontaktowa, aby w ten sposób jasno dać do zrozumienia, że wprowadzamy także inne elementy.
We must act as contacts in order to make it clear, in this way, that we are setting other elements in motion.
PolishMusimy wyraźnie dać do zrozumienia Radzie, że przedstawione trzy elementy dotyczą naszych praw, a nie dodatkowych wydatków.
We must make it clear to the Council that these three elements concern our rights and not additional spending.
PolishJak już wcześniej mówiłam, tylko zjednoczeni możemy wyraźnie dać do zrozumienia, że proces reform w Turcji jest niezbędny.
As I have said before, it is only if we are united that we can make it clear that the reform process in Turkey is necessary.
PolishNie możemy dać do zrozumienia, że jeżeli kraj złoży konkretne przyrzeczenie, a następnie go nie dotrzyma, nie poniesie żadnych konsekwencji.
We cannot send out a signal to the effect that if a country promises to do something in particular, but then fails to do it there will be no consequences.
PolishUważam, że jako Parlament musimy wyraźnie dać do zrozumienia, że czegoś jednak oczekujemy: na przykład uczciwych wyborów.
I believe that as Parliament, we must make it clear that we do expect something; for example, fair elections - there must be progress there.
PolishMusimy jasno dać do zrozumienia, że w Europie dzięki współpracy regionalnej stworzyliśmy podstawy do porozumienia się, a także do pokojowego rozwoju i tak samo musi być w tym regionie.
We must make it quite clear that in Europe, regional cooperation formed the basis for us to come together and for peaceful development and it must be the same in this region.
PolishW ten sposób premier Berlusconi i prezydent Francji łączą swe siły, by dać do zrozumienia, że ponownie potrzebujemy kontroli granicznych z powodu sytuacji, którą sami sprowokowaliśmy.
At that, Prime Minister Berlusconi and the French President join forces to say that now we need border controls again because of the situation that we ourselves have brought about.