"dać prawo" English translation

PL

"dać prawo" in English

PL dać prawo
volume_up
{verb}

Similar translations for "dać prawo" in English

dać verb
prawo noun
dąć verb

Context sentences for "dać prawo" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy dać obywatelom Europy większe prawo do współdecydowania - nie tylko co pięć lat z okazji wyborów europejskich.
We must give the citizens of Europe more codecision rights, not just every five years at the European elections.
PolishNajważniejsze, aby samym krajom rozwijającym się dać prawo decydowania o przejrzystym wydawaniu środków z funduszu klimatycznego.
The most important thing is that the developing countries themselves be given a say when it comes to spending the Climate Fund transparently.
PolishUważam, że należy dać Tybetańczykom prawo do mówienia w ich ojczystym języku, tybetańskim.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, I believe that the Tibetans must be allowed the right to speak in their native language, Tibetan.
Polishdać prawo do
PolishTrzeba zapewnić rzeczywistą możliwość wyboru; trzeba dać konsumentom prawo do jak najlepszego wykorzystania zjawiska konkurencji, natomiast prawo to wymaga zapewnienia im informacji.
Choice needs to be real; consumers need to be empowered to make the best out of competition, and to be empowered means they need to be informed.
PolishBardzo ważne jest, aby dać państwom członkowskim prawo do samodzielnego decydowania, czy powinny przyznać obywatelom spoza UE prawo zamieszkiwania na swoim terytorium.
It is very important to give the Member States the right to decide for themselves whether they should grant non-EU citizens the right to reside in their territory.
PolishInicjatywa obywatelska, wprowadzona traktatem lizbońskim, została obmyślona po to, by dać obywatelom prawo do uczestniczenia w życiu demokratycznym Unii Europejskiej.
in writing. - (RO) The citizens' initiative, introduced by the Treaty of Lisbon, has been devised to give citizens the right to participate in the democratic life of the European Union.