"dać wam" English translation

PL

"dać wam" in English

See the example sentences for the use of "dać wam" in context.

Similar translations for "dać wam" in English

dać verb
wy pronoun
English
dąć verb

Context sentences for "dać wam" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZaśmiałam się i powiedziałam "Dopiero co zaczęliśmy, ale trochę możemy wam dać".
I laughed and said, "Well we've only just started it, you can have a little bit of it."
PolishAle nie spodziewałem się, że przeszkodzi wam dać trzy minuty waszego czasu.
But I didn't know that it was so irrelevant for you to give three minutes of your time
PolishW tej galaktyce jest sto miliardów gwiazd, żeby dać wam pojęcie o skali.
And there are a hundred billion stars in that galaxy, just to give you a sense of scale.
PolishI chcę wam dać odpowiedź na to pytanie, głęboko przemyślaną naukową odpowiedź.
And I want to give you the answer of this deep scientific thought.
PolishTeraz możemy otworzyć portal Teraz możemy otworzyć portal i dać wam porozmawiać z Milo.
Now is the time when we open that portal and allow you to talk to Milo.
PolishPokazuję Wam teraz różne sekcje pokazu, aby dać Wam przedsmak wystawy.
I'm showing to you different sections of the show right now, just to give you a taste of it.
PolishChciałem pokazać aktualny stan rzeczy i dać wam lepszy wgląd w sytuację.
I wanted to update that video and give you a new look at it.
PolishChciałabym dać wam przedsmak dynamizmu i wyzwań życia pełnego współczucia.
I'd like youth to get a sense of the dynamism, the dynamic and challenge of a compassionate lifestyle.
Polish. ~~~ Chcę Wam dać jeden przykład.
We talk about this a lot, and I thought about trying to give an example of this.
PolishŻeby dać wam jakieś pojęcie o tym, jak to wygląda, Human Genome Project: 3 miliardy zasad.
And so just to give you a picture of what this looks like, the Human Genome Project: 3 gigabases, right.
PolishRzekł im: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam?
and said, What are ye willing to give me, and I will deliver him unto you?
PolishChcę wam tylko dać przykład jak potężna może być współdzielona konsumpcja i jak zmienia zachowanie.
So I want to just give you an example of how powerful collaborative consumption can be to change behaviors.
PolishEkscytujące, bo mam szansę dać wam coś od siebie.
My excitement is: I get a chance to give something back.
PolishJeśli nie wierzycie, mogę dać wam potem ten slajd żebyście sami mogli się przekonać, że są one identyczne.
And if you don't believe me you can get the slide later and do some arts and crafts and see that they're identical.
PolishBy dać wam punkt zaczepienia: przez ostatnie dwie dekady poszukiwań znaliśmy około 400 przed misją Kepler.
To give you some perspective, in the previous two decades of searching, we had only known about 400 prior to Kepler.
PolishMy natomiast chcemy wam dać takie narzędzia.
We do, in fact, want to equip you to do so.
PolishChciałbym dać wam kilka słów przestrogi.
But I would like to give you a word of warning.
PolishJednak oceniając te obawy w kontekście poczynionych postępów, postanowiliśmy dać wam nasze poparcie na następne pięć lat.
In weighing up these concerns against the progress made, we decided to offer you our support for the next five years.
PolishAle dziś jestem tu, by dać wam wybór.
But I'm here today to give you a choice.
PolishJa tak samo, nie zamierzam dać Wam dzisiaj wielu odpowiedzi, po prostu zadam mnóstwo pytań.
I think that neuroscientists have many more questions than answers, and I myself, I'm not going to give you many answers today, just ask a lot of questions.

Other dictionary words

Polish
  • dać wam

Have a look at the English-Indonesian dictionary by bab.la.