"darowizna" English translation

PL

"darowizna" in English

PL darowizna
volume_up
{feminine}

darowizna (also: dar, donacja, datek, cegiełka)
Musimy wspierać samofinansowanie, podwyższając obecne limity wysokości darowizn w danym okresie i od jednej osoby.
We must encourage self-financing by increasing the current donation limit per year and per person.
Na naszych globalnych rynkach CSR wymaga dużo więcej niż tylko złożenia darowizny na rzecz miejscowego klubu piłki nożnej.
In our globalised markets, CSR entails much more than making a donation to the local football club.
Ludzie będą wysyłać ci darowizny jeśli będziesz w takim stanie.
People will send you donations when you're in that condition.
darowizna (also: upominek, talent, dar, podarunek)
volume_up
gift {noun}
Przeniesienie własności przedsiębiorstwa może nastąpić w drodze umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności przedsiębiorstwa.
The transfer of ownership of a business can take the form of sale, exchange, gift or other civil law action.
darowizna (also: stypendium)
volume_up
grant {noun}
Ponadto podkreśla się w niej, że wszelka pomoc humanitarna i pomoc w odbudowie ze strony UE powinna być świadczona w formie darowizn, a nie pożyczek prowadzących do zadłużenia.
We stress further that all EU humanitarian and reconstruction assistance must be provided in the form of grants rather than loans which have to be paid back.

Context sentences for "darowizna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishŚrednia darowizna wyniosła około 57 dolarów.
The median contribution was somewhere around 57 dollars.