"doświadczony" English translation

PL

"doświadczony" in English

PL doświadczony
volume_up
{adjective masculine}

doświadczony (also: wytrawny, zaawansowany, bywały, rutynowany)
Leczenie powinien rozpocząć lekarz doświadczony w leczeniu zakażeń HIV.
Therapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
Leczenie powinien rozpoczynać lekarz doświadczony w terapii zakażeń HIV (patrz także punkt 4. 4).
The therapy should be initiated by a doctor experienced in the management of HIV infection (see also section 4.4).
Leczenie powinien rozpoczynać lekarz doświadczony w terapii raka nerki lub nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego.
Therapy should be initiated by a physician experienced in the treatment of renal cell carcinoma or GIST.
doświadczony (also: zasłużony, wyrobiony)
doświadczony (also: biegły, wprawny, znakomity)
volume_up
adept {adj.}
doświadczony (also: ekspercki)
volume_up
expert {adj.}
Nawet najbardziej doświadczeni eksperci w duńskim Urzędzie ds. Stosunków Zewnętrznych przyznali, że nie ma żadnego.
Even the most experienced legal expert in the Danish Foreign Office has admitted there is not one.
We wszystkich fazach leczenia konieczny jest nadzór hematologów doświadczonych w prowadzeniu pacjentów z tą chorobą.
Haematological experts in the management of this disease should supervise the therapy throughout all phases of care.
Generalnie rzecz biorąc, OBWE trafia na miejsce o wiele wcześniej, ponieważ ma większe doświadczenie, umiejętności i bardzo doświadczonych ekspertów.
In general, the OSCE is there a lot earlier on, because it has more experience, skill and very experienced experts.
doświadczony (also: wprawny, wyćwiczony)
volume_up
practiced {adj.} [Amer.]
doświadczony (also: wprawny, wyćwiczony)
volume_up
practised {adj.} [Brit.]
doświadczony (also: wytrawny, zaprawiony w boju)
volume_up
seasoned {adj.} (experienced)
Niektórzy obserwatorzy - doświadczeni dziennikarze, dyplomaci, byli ambasadorowie państw UE w Azji Południowo-Wschodniej - mówią, że izolowanie Birmy w taki sposób nic nie da.
Some observers - seasoned journalists, diplomats, former EU ambassadors in South-East Asia - say that isolating Burma in this way does not help.
doświadczony (also: zdolny, obeznany, wykwalifikowany, wprawny)
Xigris powinien być stosowany przez doświadczonych lekarzy w ośrodkach wyspecjalizowanych w leczeniu ciężkiej sepsy.
Xigris should be used by experienced doctors in institutions skilled in the care of patients with severe sepsis.

Context sentences for "doświadczony" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJako doświadczony przedstawiciel środka, wiem jednak, że jestem we właściwym miejscu.
As the worldly-wise person in the middle, I know I am in the right place.
PolishLeczenie preparatem Helixate NexGen powinien rozpoczynać lekarz doświadczony w leczeniu hemofilii.
Helixate NexGen should be started by a doctor who has experience in the treatment of haemophilia.
PolishLeczenie preparatem Tyverb powinien rozpoczynać wyłącznie lekarz doświadczony w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.
Tyverb should only be initiated by a doctor who has experience in giving anticancer medicines.
PolishNadszedł czas, abyśmy połączyli siły i sprawili, by ten doświadczony przez klęski żywiołowe kraj wrócił wreszcie do normalności.
It is time for us to join forces to return everything to normal in this country that has been rocked by natural phenomena.
PolishReplagal powinien podawać jedynie lekarz doświadczony w leczeniu pacjentów z chorobą Fabry’ ego lub innymi dziedzicznymi chorobami metabolicznymi.
Only a doctor who has experience in treating patients with Fabry disease or other inherited metabolic diseases should give Replagal.
PolishInfuzje preparatu Remicade powinny być wykonywane przez doświadczony personel medyczny, przeszkolony w wykrywaniu wszelkich problemów związanych z infuzjami.
Remicade infusions should be administered by qualified healthcare professionals trained to detect any infusion related issues.
PolishW zakładzie, w którym się uczyłam, była tradycyjna hierarchia: mistrz, czeladnik, doświadczony pracownik i terminator. ~~~ Ja pracowałam jako terminator. ~~~ To była bardzo primitywna praca.
In my shop where I studied, or learned, there was a traditional hierarchy of master, journeyman and learned worker, and apprentice, and I worked as the apprentice.
PolishRosja jest naszym największym sąsiadem, ogromnym krajem, który w ostatnim stuleciu trwał w iluzji imperializmu, lecz został również straszliwie doświadczony.
(FR) Madam President, Russia is our largest neighbour, a great country that in the last century had illusions of imperialism but also went through some terrible experiences.
PolishDlategoż tak powiedział panujący Pan: Oto Ja za grunt kładę w Syonie kamień, kamień doświadczony, węgielny, kosztowny, gruntownie ugruntowany; kto wierzy, nie pokwapi się.
therefore thus saith the Lord Jehovah, Behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a precious corner -[stone] of sure foundation: he that believeth shall not be in haste.
PolishSzczególnie ciężko został doświadczony mój region - Bretania, natomiast w trzech departamentach ogłoszono stan klęski żywiołowej, tak samo jak w regionie Poitou-Charentes i w Kraju Loary.
My region, Brittany, has been severely affected, and a state of natural disaster has been declared in three departments, just as it has in the Poitou-Charentes and Pays de la Loire regions.