"do domu" English translation

PL

"do domu" in English

PL do domu
volume_up
{adverb}

do domu
Wychodzi na to, idźcie do domu i policzcie, z 15 na 18 daje wiekszą róznicę.
Turns out, go home and do the math, the nine to 11 is a bigger change.
Idźcie do domu, zadajcie takie pytania i pomóżcie innym.
Go home and ask those questions, and then help the people around you.
Jeśli niektórzy nie chcą wracać do domu, mogą poprosić swoich strażników więziennych o azyl polityczny.
If some do not wish to go home, they can ask their gaolers for political asylum.
do domu
do domu
do domu (also: do siebie, do kraju, do ojczyzny)
volume_up
home {adv.}
Otóż mamy Odyseusza, powracającego do domu po wojnie trojańskiej.
There was this hero, Odysseus, who's heading back home after the Trojan War.
Czas do domu.... ta córka wróciła do domu.
Time to go home.... this one daughter has returned home.
A pożegnawszy się jedni z drugimi, wstąpiliśmy w okręt, a oni się wrócili do domu.
and we went on board the ship, but they returned home again.

Similar translations for "do domu" in English

do noun
English
do preposition
do
dom noun

Context sentences for "do domu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPo czym odesłał ich do domu, aby popracowali nad problemami, które przynieśli.
And then he asked them to go away and work on those problems that they’d brought.
PolishI rzekł Jeroboam w sercu swem: Wnetby się wróciło królestwo do domu Dawidowego.
And Jeroboam said in his heart, Now will the kingdom return to the house of David:
PolishA gdy się wracał Jozafat, król Judzki, do domu swego w pokoju, do Jeruzalemu,
And Jehoshaphat the king of Judah returned to his house in peace to Jerusalem.
PolishWstań, a wstąp do domu garncarzowego, a tam sprawię, że usłyszysz słowa moje.
Arise, and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words.
PolishA do któregokolwiek domu wnijdziecie, naprzód mówcie: Pokój temu domowi.
And into whatsoever house ye shall enter, first say, Peace [be] to this house.
PolishDo mojego domu nie ma drogi dojazdu i moim jedynym kontaktem ze światem jest satelita.
As I am in the Great Alaskan Bush, satellite is my connection to the world."
PolishNie wróci się więcej do domu swego, ani go więcej pozna miejsce jego.
He shall return no more to his house, Neither shall his place know him any more.
PolishI została z nią Maryja jakoby trzy miesiące; potem się wróciła do domu swego.
And Mary abode with her about three months, and returned unto her house.
PolishCo Ochozyjasz, król Judzki, ujrzawszy, uciekał drogą do domu ogrodowego.
But when Ahaziah the king of Judah saw this, he fled by the way of the garden-house.
PolishI wjechali do Jeruzalemu z harfami, i z cytrami, i z trąbami, do domu Pańskiego.
And they came to Jerusalem with psalteries and harps and trumpets unto the house of Jehovah.
PolishWiemci, że mię na śmierć podasz, i do domu wszystkim żyjącym naznaczonego.
For I know that thou wilt bring me to death, And to the house appointed for all living.
PolishI rzekł był Ezechyjasz: Cóż jest za znak, że wstąpię do domu Pańskiego?
Hezekiah also had said, What is the sign that I shall go up to the house of Jehovah?
PolishSzli też ze mną i ci sześć bracia, i weszliśmy do domu onego męża;.
And these six brethren also accompanied me; and we entered into the man's house:.
PolishI zgromadzał się wszystek lud przeciwko Jeremijaszowi do domu Pańskiego.
And all the people were gathered unto Jeremiah in the house of Jehovah.
PolishWróć się do domu twego, a opowiadaj, jakoć wielkie rzeczy Bóg uczynił.
Return to thy house, and declare how great things God hath done for thee.
PolishA do któregokolwiek domu wnijdziecie, tamże zostańcie, i stamtąd wynijdźcie.
And into whatsoever house ye enter, there abide, and thence depart.
PolishI usłyszałem, a oto mówiono do mnie z domu, a on mąż stał podle mnie,
And I heard one speaking unto me out of the house; and a man stood by me.
PolishTedy wszedł Elizeusz do domu, a oto dziecię umarłe leżało na łóżku jego.
And when Elisha was come into the house, behold, the child was dead, and laid upon his bed.
PolishTakże do domu uczty nie wchodź, abyś zasiadał z nimi, i jadł, i pił.
And thou shalt not go into the house of feasting to sit with them, to eat and to drink.
PolishA ruszywszy się stamtąd na górę Efraim przyszli aż do domu Michasowego;
And they passed thence unto the hill-country of Ephraim, and came unto the house of Micah.