"dobytek" English translation

PL

"dobytek" in English

PL dobytek
volume_up
{masculine}

Tracąc osobisty dobytek, taki jak domy, źródła utrzymania i pracę, ludność ta może znaleźć się w rozpaczliwej sytuacji.
By losing personal property such as their homes, their livelihoods and their jobs, these populations could fall into a desperate situation.
Tysiące ludzi straciło swój dobytek, a ogromne obszary lądu zostały zdewastowane.
Thousands lost their belongings and large areas of land were laid waste.
Jednak nie mieli czasu, by zabrać ze sobą swój dobytek.
But they had not had any time to evacuate any belongings.
Przesiedlono ponad 600 osób, które straciły domy i dobytek.
There are more than 600 displaced persons who have lost their homes and personal possessions.
Niektórzy na skutek pożarów stracili w ciągu kilku minut wszystko, co mieli, domy i dobytek.
There are people who, as a result of these fires, lost everything they owned, their homes and possessions, in a matter of minutes.
Dla starożytnych Egipcjan kolana były platformą na które kładziono ziemski dobytek martwych -- 30 cubitów od stopy do kolana.
For the ancient Egyptians the lap was a platform upon which to place the earthly possessions of the dead -- 30 cubits from foot to knee.
dobytek (also: dorobek, mienie)
Przesiedlono ponad 600 osób, które straciły domy i dobytek.
There are more than 600 displaced persons who have lost their homes and personal possessions.
Niektórzy na skutek pożarów stracili w ciągu kilku minut wszystko, co mieli, domy i dobytek.
There are people who, as a result of these fires, lost everything they owned, their homes and possessions, in a matter of minutes.
Dla starożytnych Egipcjan kolana były platformą na które kładziono ziemski dobytek martwych -- 30 cubitów od stopy do kolana.
For the ancient Egyptians the lap was a platform upon which to place the earthly possessions of the dead -- 30 cubits from foot to knee.

Context sentences for "dobytek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishLudzie zostali bez środków do życia, a wielu z nich straciło prawie cały dobytek..
People became destitute, and many of them lost almost everything they had.
PolishBłogosławiłeś sprawom rąk jego, i dobytek jego rozmnożył się na ziemi;.
thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land.
PolishIzażeś ty jest większy niżeli ojciec nasz Jakób, który nam dał tę studnię, i sam z niej pił, i synowie jego, i dobytek jego?
Art thou greater than our father Jacob, who gave us the well, and drank thereof himself, and his sons, and his cattle?
PolishIzali na rozchwycenie korzyści zebrałeś półki twoje, abyś wybrał srebro i złoto, i zabrał dobytek i majętności, a żebyś zebrał łup wielki?
hast thou assembled thy company to take the prey?
PolishChcę również wyrazić moją pełną solidarność z setkami tysięcy osób, które straciły dobytek i dach nad głową w wyniku tego kataklizmu.
I also want to express my full solidarity with the hundreds of thousands of people who have lost, as a result of this natural disaster, their livelihoods and roofs over their heads.
PolishNie można zapominać, że chociaż niektórzy świętują niepodległość, to Gruzja opłakuje niewinnych ludzi, którzy stracili życie i swój dobytek, gdy nadeszły wojska Rosyjskie.
We must not forget that, while some celebrate independence, Georgia is mourning the innocent people who lost their lives and homes when the Russian troops invaded.