"dojrzewać" English translation

PL

"dojrzewać" in English

PL dojrzewać
volume_up
[dojrzewam|dojrzewałbym] {imperfective verb}

1. general

u młodzieży przed zakończeniem dojrzewania kostnego (wzrastania kości).
if you are an adolescent and your skeleton is not yet be fully formed (you are still growing).
Fakt, że te stanowiska dojrzewają razem, potwierdzają słowa pana komisarza w kwestii biocydów.
The fact that these positions are growing together is evidenced by the Commissioner's words on biocides.
dojrzewać
volume_up
to mature [matured|matured] {v.i.} (physically & psychologically)
Wiemy, że wraz z tym jak demokracje dojrzewają, bardziej chętnie pozwalają one ludziom korzystać z samorządności i prawa samostanowienia.
We know that as democracies mature, so they become more willing to allow people self-government and self-determination.
W tym czasie zaczął się formować Układ Słoneczny, który dojrzewa aż do teraz.
And it's maturing up to the present time.
Wiemy, że gatunki te dojrzewają powoli, czasami osiągając dojrzałość rozpłodową dopiero w wieku 25 lat, a ich zdolność do reprodukcji jest bardzo mała.
We know that they are slow maturing, not reaching breeding age sometimes until they are at least 25 years old, and they have a very low reproductive capacity.
volume_up
to mature [matured|matured] {v.i.} [fig.] (idea, plan)
Wiemy, że wraz z tym jak demokracje dojrzewają, bardziej chętnie pozwalają one ludziom korzystać z samorządności i prawa samostanowienia.
We know that as democracies mature, so they become more willing to allow people self-government and self-determination.
W tym czasie zaczął się formować Układ Słoneczny, który dojrzewa aż do teraz.
And it's maturing up to the present time.
Wiemy, że gatunki te dojrzewają powoli, czasami osiągając dojrzałość rozpłodową dopiero w wieku 25 lat, a ich zdolność do reprodukcji jest bardzo mała.
We know that they are slow maturing, not reaching breeding age sometimes until they are at least 25 years old, and they have a very low reproductive capacity.
dojrzewać (also: dojrzeć)
volume_up
to mellow [mellowed|mellowed] {v.i.} (wine, fruit)

2. "o planie, idei"

dojrzewać (also: formować)
Komórka somatyczna została pobrana z jego ciała, dojrzewała w jajeczku krowy, a później krowa urodziła gaura.
A somatic cell, a body cell, was taken from its body, gestated in the ovum of a cow, and then that cow gave birth to a guar.

Synonyms (Polish) for "dojrzewać":

dojrzewać