"dokonać wyboru" English translation

PL

"dokonać wyboru" in English

PL dokonać wyboru
volume_up
{verb}

dokonać wyboru
To nie jest tak, że sami posłowie mogą dokonać wyboru.
It is not the case that Members themselves are free to make this choice.
Te państwa członkowskie, w których funkcjonują inne modele muszą dokonać wyboru.
Those Member States that have other models in place must surely be able to make a choice.
Musimy dokonać wyboru, uwzględniając to, co tutaj mówimy.
We have to make a choice, including in what we say here.

Similar translations for "dokonać wyboru" in English

dokonać verb
wybór noun

Context sentences for "dokonać wyboru" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJeśli bowiem UE ma dysponować mniejszymi zasobami, to należy dokonać wyboru.
Because if you want the EU to receive less money, you also have to make choices.
PolishW niektórych krajach konkurencja obowiązuje, a klient może z łatwością dokonać wyboru.
In some countries competition works, and it is easy for consumers to make choices.
PolishWybory polityczne prowadzą do wyborów moralnych i teraz musimy dokonać wyboru moralnego.
Political choices lead to moral choices, and right now we are faced with a moral choice.
PolishInnymi słowy, być może w momencie kupowania będziemy w stanie dokonać odpowiedzialnego wyboru.
In other words, at point of purchase, we might be able to make a compassionate choice.
PolishOczywiście, dzisiaj Ukraina musi dokonać nieodwracalnego wyboru.
It is clear, though, that today Ukraine must make an irreversible choice.
PolishNie możemy zrobić wszystkiego; będziemy musieli dokonać jakiegoś wyboru i tej decyzji się trzymać.
We cannot do everything; we will need to choose and stick to our decision.
PolishJasne jest na przykład, że trzeba dokonać wyboru między prawem zobowiązań i prawem umów.
For example, it is clear that a choice must be made between the law of obligations and the law of contract.
PolishJedynie w taki sposób konsumenci będą w stanie dokonać świadomego wyboru.
Only then can consumers make an informed choice.
PolishPoniższe strony pomogą ci dokonać właściwego wyboru.
The following sites can give you guidance in making the right choice for what you want to do.
PolishUE musi dokonać wyboru spośród tych projektów, które potwierdzają swoją efektywność i rentowność ekonomiczną.
The EU must choose among those projects which prove their efficiency and economic profitability.
PolishDzięki temu konsumenci będą mogli z pełną świadomością faktów dokonać wyboru i uzyskać najlepsze warunki kredytowania.
Consumers will thus be able to choose in full knowledge of the facts, and obtain the best credit terms.
PolishNiestety, należy dokonać wyboru pomiędzy rozbieżnymi interesami i czasem trzeba się zgodzić na taki stan rzeczy.
Unfortunately, a choice has to be made here between divergent interests and this sometimes just has to be accepted.
PolishPoznaj system szkolnictwa i znajdź bazy danych, które pomogą ci dokonać wyboru.
Learn more about the educational system in general and find databases to help you make a good choice for your future, including a successful career.
PolishJa miałam bardzo dużo szczęścia, bo moja matka mogła dokonać wyboru i muszę przyznać, że odniosłam z tego powodu wiele korzyści.
I was very fortunate that my mother was able to do this and I must say that I have benefited from it.
PolishPoszczególne państwa muszą dokonać wyboru, zwłaszcza jeśli chodzi o fundusze strukturalne, rolnictwo i innowacje na obszarach wiejskich.
Countries have to choose, certainly when it comes to structural funds, agriculture and rural innovation.
PolishMa to tym większe znaczenie, że musimy dokonać wyboru osób na główne stanowiska na najbliższe lata.
This fact is all the more significant in that the selection has to take place of the occupants of the main posts that will be held in the coming years.
PolishW związku z powyższym, jeśli zapewni im się taką możliwość, będą one mogły dokonać wyboru bez nakładania na nie dodatkowych obciążeń.
Therefore, by providing an option, it would create more choice for companies, without imposing any additional burdens.
PolishTego wyboru musi dokonać sama Rosja.
PolishMusi dokonać zdecydowanego wyboru.
PolishTrzeba będzie dokonać wyboru.