"dopełniać" English translation

PL

"dopełniać" in English

PL dopełniać
volume_up
[dopełniam|dopełniałbym] {imperfective verb}

1. "uczynić kompletnym"

Przyjęte środki skutecznie dopełnią istniejący mechanizm.
The adopted measures effectively complement the existing mechanism.
Powinniśmy się nimi posłużyć jako skutecznym narzędziem dopełniającym regulacje dotyczące kapitału.
This is therefore something that we should use as an effective tool to complement the capital rules.
Jednak Traktat zapewnia podstawę prawną dla Unii w odniesieniu do wspierania i dopełniania ich działań.
However, the treaty does provide a legal basis for the Union to support and complement their efforts.

2. "dolać"

I wy też dopełniacie miary ojców waszych.
Fill ye up then the measure of your fathers.
Zabraniając nam, żebyśmy nie mówili poganom, żeby byli zbawieni, aby tak zawsze dopełniali grzechów swoich; albowiem przyszedł na nich gniew aż do końca.
forbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved; to fill up their sins always: but the wrath is come upon them to the uttermost.
Który się teraz raduję w doległościach moich dla was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele mojem za ciało jego, które jest kościół.
Now I rejoice in my sufferings for your sake, and fill up on my part that which is lacking of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church;
Zabraniając nam, żebyśmy nie mówili poganom, żeby byli zbawieni, aby tak zawsze dopełniali grzechów swoich; albowiem przyszedł na nich gniew aż do końca.
forbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved; to fill up their sins always: but the wrath is come upon them to the uttermost.
Który się teraz raduję w doległościach moich dla was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele mojem za ciało jego, które jest kościół.
Now I rejoice in my sufferings for your sake, and fill up on my part that which is lacking of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church;

Synonyms (Polish) for "dopełniać":

dopełniać

Context sentences for "dopełniać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishnie dopełniać czegoś
Polishnie dopełniać czegoś