"doprowadzać" English translation

PL

"doprowadzać" in English

PL

doprowadzać [doprowadzam|doprowadzałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
to drive sb up the wall
to drive sb round the bend
to drive sb up the wall
Nie wszystkie z nich na pewno doprowadzą do przedstawienia konkretnych wniosków.
Not all of these initiatives will necessarily lead to the submission of concrete proposals.
Niesprawiedliwe systemy pokoju wcześniej czy później doprowadzą do wojny lub załamania.
Unjust systems of peace sooner or later lead to war and collapse.
Te dyskusje doprowadzą do opracowania pełnego stanowiska Komisji na jesieni 2010 roku.
These debates will lead to the preparation of a fully-fledged Commission position in autumn 2010.
2. "rurami"

Synonyms (Polish) for "doprowadzać":

doprowadzać

Context sentences for "doprowadzać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJohnny, nie musisz mnie doprowadzać do rasistowskiej gorączki, żebym go pobił.
Johnny, you do not have to whip me into a racist frenzy to beat this man.
PolishLepiej więc nie doprowadzać do większej liczby takich rozdźwięków.
PolishEuropa musi wykazywać ostrożność i nie może doprowadzać do dalszego ubożenia kobiet; powinna ona naprawdę wspierać politykę zapewniającą równość wynagrodzeń.
Europe must be careful not to further impoverish women by promoting a genuine equal pay policy.
Polishdoprowadzać się do wyczerpania
Polishdoprowadzać kogoś do szału
Polishdoprowadzać do czegoś
Polishdoprowadzać do końca
Polishdoprowadzać do skutku
PolishJednak mechanizm ten nie może doprowadzać do bezpośredniej kolizji z podstawowymi przepisami prawnymi państw członkowskich, zwłaszcza w obszarze prawa rodzinnego.
However, this mechanism must not come into direct conflict with the basic regulations of Member States, particularly in the area of family law.
PolishWładze rumuńskie starają się doprowadzać do opóźnień w rozwiązywaniu takich spraw, mimo tego, że odpowiednie dyrektywy UE powinny obowiązywać również w Rumunii.
The Romanian authorities tend to procrastinate when it comes to settling such matters, despite the fact that the relevant EU directives are supposed to be in force in Romania too.