"dostać" English translation

PL

"dostać" in English

PL dostać
volume_up
{perfective verb}

Przynajmniej spróbujmy dostać się tam na czas przy tej sposobności.
Let us at least try to get there in time on this occasion.
Nie udało mu się jednak dostać pozwolenia na pracę i musiał wrócić do Rumunii.
But he is unable to get a work permit and has to return to Romania.
Wiecie, nie jest łatwo dostać się do wnętrza telefonów Apple.
So, you know they don't make it easy at Apple to get inside their phones.
dostać (also: dostawać)
volume_up
to cop {v.t.} [coll.] (punch, punishment)
Jeszcze nie odpowiadaj, ponieważ w komplecie dostaniesz jeszcze 6 noży do barbecue.
Don't answer yet because you'll also receive 6 other knives for barbecue.
(Śmiech) A ci, którzy nie odpowiedzieli, nigdy więcej nic ode mnie nie dostaną.
(Laughter) And those who didn't respond will never receive anything from me ever again.
nawet 60 000 ludzi dostanie tą wiadomość w ciągu kilku sekund.
And in my case, when I hit send, up to 60,000 people will receive that message in a matter of seconds.

Synonyms (Polish) for "dostać":

dostać

Context sentences for "dostać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDrzwi do kokpitu są zamykane, żeby nie mogły się tam dostać osoby nieupoważnione.
Cockpit doors are kept locked to prevent unauthorised persons from entering the flight deck.
PolishZapytałem go: „Co jest najcenniejszą rzeczą, jaką może dostać marzyciel?"
And I said, "What's the most valuable thing you can give to a dreamer?"
Polish. ~~~ Możemy dostać taki sprzęt, jakiego potrzeba.
We could have the kinds of equipment that we would really need.
PolishPowiedzieli "tak, Casey Martin musi dostać wózek." 7 sędziów na 9 było za.
They said yes, that Casey Martin must be provided a golf cart. ~~~ Seven to two, they ruled.
PolishCzasem można dostać kręćka, jeśli w jednym ciele gości się jednocześnie mistyka i wojownika.
And it can be sort of crazy-making, housing both the mystic and the warrior in one body.
PolishTam również zdecydowano, że muszę dostać za to bardzo brzydkie trofeum wykonane z pleksiglasu.
And they also decided that I had to -- to give me a very ugly Plexiglas trophy for it.
PolishMoże dostać się do środka jeśli zwiększy nacisk, by naprawdę poczuć fale krwi płynące wewnątrz.
He can go inside, push inside of the heart, and really feel how the valves are moving.
PolishWiemy, że ten olej nie powinien był dostać się do łańcucha paszowego.
We know that this oil should not have got into the animal feed chain.
PolishBo wystarczająco bolesne jest nie dostać czego się pragnie.
and make sure that we own them, that we are truly the authors of our own ambitions.
PolishOznacza to, że prawdopodobnie więcej osób będzie próbowało nielegalnie dostać się do Europy.
This would also mean more people trying to enter Europe illegally.
PolishJakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
PolishOni kupują telefony z klawiaturą tylko dlatego że nie można już dostać telefonów z tarczą.
The only reason these people buy touch tone phones is because you can't buy rotary phones anymore.
PolishTrzy razy próbowałem dostać się na biomedycynę, by zostać lekarzem.
For three times, I applied to biomedical science, to be a doctor.
PolishKonsumenci, którzy chcą dostać stek, powinni dostać stek, a nie kawałek sklejonego mięsa.
Consumers who want a steak must be given a steak and not a piece of meat that has been glued together.
PolishNie było jej wiele a książki trudniej było dostać od zagranicznych.
There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books.
PolishA zwierzęta, niemal na krawędzi wyginięcia, mogą dostać drugą szansę.
You can take an area that's absolutely destroyed, with time and perhaps some help it can regenerate.
PolishJednak uczestnictwo nie oznacza, że każdy ma coś dostać.
However, participation does not mean that everyone is given something.
PolishŻeby przeprowadzić eksperyment musiałem dostać się do mózgu i manipulować oksytocyną bezpośrednio.
So to make the experiment, I knew I'd have to go into the brain and manipulate oxytocin directly.
PolishWnioski o przyjęcie do Grupy Socjalistów w Parlamencie Europejskim można dostać przy wejściu.
Application forms to join the Socialist Group in the European Parliament can be found at the entrance.
PolishDlatego uważam, że członkowie komisji powinni za to dostać po łapach.
So I now urge everyone to rap the committee's knuckles.