"drogowy" English translation

PL

"drogowy" in English

PL

drogowy {adjective masculine}

volume_up
drogowy
EUROPA > Streszczenie prawodawstwa UE > Transport > Transport drogowy
EUROPA > Summaries of EU legislation > Transport > Road transport
Dopiero kilkadziesiąt lat później przerzucono się na transport drogowy.
It wasn’t until a few decades ago that they started to be delivered by road.
Transport drogowy jest ogromnym źródłem zanieczyszczeń.
(NL) Mr President, road transport is a major source of pollution.
drogowy
Jako przykład przytoczyłem sprawę, którą pan poruszył, a dokładnie kodeks drogowy.
I have cited as an example the very case you mentioned, namely the highway code.
Musimy dopilnować, aby w Europie więcej osób przestrzegało kodeksu drogowego.
In general, we need to make sure that there is more observance of the highway code in Europe.
Tak więc potrzebowaliśmy nieco wsparcia od NHTSA (Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).
So we did need a little bit of support from the National Highway Traffic Safety Administration.
drogowy
Ze względu na to, że transport drogowy i lotniczy wciąż się rozwijają, jest to pilne zadanie.
As road traffic and air traffic continue to grow, that is an urgent task.
Musimy zastąpić ruch drogowy i zrobimy to w możliwym zakresie, choć to trudne.
We must and will displace traffic wherever possible, but it is difficult.
Nie sądzę, by gdziekolwiek funkcjonował taki kodeks drogowy.
I do not think that there is a single country with road traffic like that.
drogowy (also: kołowy)

Context sentences for "drogowy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie można było nigdzie wyjechać, powstał ogromny korek drogowy.
It was impossible to leave the motorway, and a long queue soon formed.
PolishNawet wspólnymi siłami koleje, transport drogowy i sektor transportu morskiego nie były w stanie ich zastąpić.
The railways, the roads and the maritime sector put together have not managed to replace it.
PolishJednakże transport drogowy ma znaczny wpływ na zmiany klimatu, a sprawozdanie pana Daviesa jest absolutnie pożądaną inicjatywą.
Land transport, however, has a major influence on climate change and the Davies report is a thoroughly welcome initiative.