"dystansować" English translation

PL

"dystansować" in English

PL dystansować
volume_up
{imperfective verb}

1. general

dystansować (also: wyprzedzić, wyprzedzać, zdystansować)

2. sports

Context sentences for "dystansować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPo pierwsze, każdy powinien w swoim kraju potępiać skrajnych nacjonalistów i dystansować się od nich.
First of all, everyone should condemn extremist nationalists and distance themselves from them in their own country.
PolishI oczywiście zaczęłam się dystansować.
And so naturally, I started to distance myself.
PolishW jaki sposób Rada zdołała przez lata dystansować się od wniosków Parlamentu, aby uelastycznić Fundusz Solidarności?
How has the Council been able to get away for years with holding up action by Parliament to make the Solidarity Fund more flexible?
PolishTa sytuacja musi się zmienić, krajowe kompetencje nie oznaczają, że Unia Europejska powinna się całkowicie dystansować wobec problemu.
This situation must change, for a national competence does not mean that the EU should distance itself from an issue entirely.
PolishW przeciwnym wypadku będziemy dystansować się od przestrzegania czterech podstawowych wolności, które tworzą podstawę Jednolitego Rynku Europejskiego.
Otherwise, we will be distancing ourselves from compliance with the four basic freedoms which form the core of the European Single Market.