"dystrybucja" English translation

PL

"dystrybucja" in English

PL dystrybucja
volume_up
{feminine}

dystrybucja (also: rozmieszczenie, kolportaż)
Dystrybucja Objętość dystrybucji fondaparynuksu jest ograniczona (7- 11 litrów).
Distribution The distribution volume of fondaparinux is limited (7-11 litres).
Dystrybucja Objętość dystrybucji fondaparynuksu jest ograniczona (7 – 11 litrów).
Distribution The distribution volume of fondaparinux is limited (7-11 litres).
Dystrybucja Metylonaltreksonu bromek ulega rozmieszczeniu w tkankach w stopniu umiarkowanym.
Distribution Methylnaltrexone undergoes moderate tissue distribution.

Synonyms (Polish) for "dystrybucja":

dystrybucja

Context sentences for "dystrybucja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDystrybucja Wiązanie rotygotyny z białkami osocza in vitro wynosi w przybliżeniu 92 %.
The in vitro binding of rotigotine to plasma proteins is approximately 92 %.
PolishOsoby zajmujące się ich dystrybucją są groźnymi przestępcami i należy ich za takich uznawać.
The people distributing them are dangerous criminals and should be viewed as such.
PolishDystrybucja Średnia objętość dystrybucji atorwastatyny wynosi około 381 l.
Plasma concentrations of atorvastatin and its active metabolites are markedly increased (approx.
PolishDystrybucja insuliny detemir do tkanek docelowych na obwodzie przebiega wolniej w porównaniu do insuliny NPH.
Insulin detemir is distributed more slowly to peripheral target tissues compared to NPH insulin.
PolishDystrybucja funduszy unijnych odbywająca się na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy” jest nieprawidłowa.
Mr President, EU funds distributed by the lottery of 'first come, first served' is wrong.
PolishWstępna dystrybucja monet wśród banków rozpoczęła się we wrześniu 2008 r., a dystrybucja banknotów – miesiąc później.
The frontloading of coins to banks started in September 2008, and the frontloading of banknotes one month later.
PolishAle dla zbioru replikujących się "wirusów" jak na filmie, który widzieliście, dystrybucja będzie wyglądała tak.
So there are some instructions that are extremely valuable to these organisms, and their frequency is going to be high.
PolishGdy zastanawimy się nad dystrybucją sił w dzisiejszym Świecie, możemy ją przedstawić jako trójwymiarową szachownicę.
If you ask how is power distributed in the world today, it's distributed much like a three-dimensional chess game.
PolishDystrybucja Wiązanie z białkami osocza jest znikome.
PolishDystrybucja Stwierdzono, że wiązanie enancjomerów (+) - (R) i (-) - (S) przez białka osocza wynosi odpowiednio 55 % i 65 %.
The plasma protein binding of the (+)-(R) and (-)-(S) enantiomers was found to be 55 % and 65 % respectively.
PolishWciąż jednak główną kwestią pozostaje dostęp do rejonów dotkniętych kataklizmem oraz szybka dystrybucja pomocy.
In spite of this, the key issue continues to be the access to areas that have been affected, and how to distribute help quickly.
PolishDystrybucja rysperydonu przebiega szybko.
PolishWstępna dystrybucja banknotów i monet euro była zgodna z zasadami określonymi w wytycznych EBC/2006/9 zmienionych wytycznymi EBC/2008/4.
The frontloading of euro banknotes and coins was governed by Guideline ECB/2006/9 as amended by Guideline ECB/2008/4.
PolishDziś warunkiem wiarygodności Europy jest inna dystrybucja dóbr, a nie kaftan bezpieczeństwa w postaci oszczędności i bezrobocia.
Today, what will make Europe credible is wealth distributed differently, not the straightjacket of austerity and unemployment.
Polish. ~~~ Bo sprzedajemy laptopy po kosztach, a dystrybucją zajmuje się rząd.
Now we have none of those, OK? None of those figure into our cost, because first of all, we sell it at cost, and the governments distribute it.
PolishDystrybucja: badania somatropiny na zwierzętach wykazały, że hormon wzrostu gromadzi się w organach dobrze ukrwionych, szczególnie w wątrobie i nerkach.
Animal studies with somatropin showed that growth hormone localises to highly perfused organs, particularly the liver and kidney.
PolishNie można wyeliminować ubóstwa nie tworząc bogactwa, bo byłaby to tylko dystrybucja od jednych do drugich, a nie tworzenie bogactwa.
You cannot eradicate poverty without creating wealth, otherwise what you are doing is just distributing from one to another, not creating new wealth.
PolishCzekamy na kolejne propozycje, a w najbliższych dniach - w czwartek, czyli jutro, oraz w piątek - zajmiemy się dostarczeniem pomocy i jej dystrybucją w Japonii.
We are awaiting further offers and will be taking delivery of and distributing aid consignments in Japan in the coming days: on Thursday - in other words, tomorrow - and on Friday.
Polish. - (SV) Uważamy, że pierwotny cel programu - dystrybucja zapasów interwencyjnych wśród najbardziej potrzebujących - od początku został dziwnie sformułowany.
in writing. - (SV) We believe that the original purpose of the programme - to distribute intervention stocks to the most deprived persons - was strangely worded right from the start.
PolishDystrybucja W badaniach in vitro stwierdzono, że w zakresie stężeń tygecykliny obserwowanych podczas badań klinicznych (0, 1- 1, 0µg/ ml), około 71- 89 % tego związku wiąże się z białkami osocza.
The in vitro plasma protein binding of tigecycline ranges from approximately 71 % to 89 % at concentrations observed in clinical studies (0.1 to 1.0µg/ ml).