"dzban" English translation

PL

"dzban" in English

PL dzban
volume_up
{masculine}

dzban
volume_up
ewer {noun}
dzban (also: kubek, pojemnik, naczynie, dzbanek)
volume_up
jug {noun}
dzban
I posłał dwóch z uczniów swych, i rzekł im: Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, dzban wody niosący; idźcież za nim.
And he sendeth two of his disciples, and saith unto them, Go into the city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water: follow him;
A on rzekł do nich: Oto gdy do miasta wchodzić będziecie, spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody; idźcież za nim do domu, do którego wnijdzie,
And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall meet you a man bearing a pitcher of water; follow him into the house whereinto he goeth.
Rozdzielił tedy one trzy sta mężów na trzy hufce, a dał trąby w ręce każdemu z nich, i dzbany czcze, i pochodnie w pośrodek dzbanów
And he divided the three hundred men into three companies, and he put into the hands of all of them trumpets, and empty pitchers, with torches within the pitchers.
dzban (also: butla)
volume_up
flagon {noun}

Synonyms (Polish) for "dzban":

dzban

Context sentences for "dzban" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPotem stłucz ten dzban przed oczyma mężów, którzy pójdą z tobą,
Then shalt thou break the bottle in the sight of the men that go with thee,
PolishNie tylko dzban się rozbił – zagładzie uległa cała wioska.
"And what is important emerges out of the gaps in between.
PolishNie potrzeba nam tej kropli, która przeleje dzban.
We do not need the straw to break the camel's back.
PolishTak mówi Pan: Idź, a kup dzban gliniany od garncarza, a wziąwszy niektórych z starszych ludu i z starszych kapłanów;
Thus said Jehovah, Go, and buy a potter's earthen bottle, and [take] of the elders of the people, and of the elders of the priests;