"działać na podstawie" English translation

PL

"działać na podstawie" in English

PL działać na podstawie
volume_up
{imperfective verb}

Nie powinniśmy działać na podstawie samych domniemań, pogłosek ani nacisków różnych grup interesów.
We should not act on the basis of mere allegations, rumours or various interest lobby groups.
Komisja musi działać na podstawie badań zleconych osobiście przez pana komisarza, i to działać szybko.
The Commission must act on the basis of the studies that the Commissioner himself has ordered, and quickly.
działać na podstawie poufnej informacji
to act on a tip-off

Similar translations for "działać na podstawie" in English

działać verb
na preposition
na pronoun
English
podstawa noun

Context sentences for "działać na podstawie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy teraz działać na podstawie tych praktycznych działań, na przykład decydując o tym, jak najlepiej wykorzystać fundusze pomocy rozwojowej.
We must now build on these practical activities, for example by deciding how best to use development aid funds.
PolishOd tej chwili ELTA będzie działać na podstawie wolnorynkowych kryteriów, a celem będzie zysk, a nie dobro społeczeństwa.
From now on, ELTA will be operating on the basis of economic private-sector criteria, in the interests of profit instead of the good of society.
PolishNie wystarczy powiedzieć sobie: "Musimy działać na podstawie tego, co udało nam się jak dotąd osiągnąć, ponieważ chodzi tylko o to, żeby wprowadzić pewne niewielkie zmiany”.
Telling ourselves 'Let us build upon the work we have done because we just need to make some changes' is not enough.
PolishJeśli natomiast Czesi przedstawią swoje stanowisko przed zakończeniem procedury, wtedy będzie można działać na podstawie traktatu lizbońskiego i komisarza otrzymają.
If the Czechs state their position before the end, things will be done within the framework of the Treaty of Lisbon and they will have a commissioner.