"dziadkowie" English translation

PL

"dziadkowie" in English

PL dziadkowie
volume_up
{masculine plural}

dziadkowie
Drogie koleżanki i koledzy posłowie, rodzice i dziadkowie, proszę wsłuchajcie się w swoje serca.
Dear colleagues, parents and grandparents, please now listen to your hearts.
A dziadkowie są bardzo ważni, ponieważ są nosicielami kulturowej ewolucji i informacji.
And grandparents are very important, because they are the transmitter of cultural evolution and information.
Wasi dziadkowie byli spokojnymi ludźmi.
Your grandparents were peaceful people.

Context sentences for "dziadkowie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDrogie koleżanki i koledzy posłowie, rodzice i dziadkowie, proszę wsłuchajcie się w swoje serca.
Dear colleagues, parents and grandparents, please now listen to your hearts.
PolishA dziadkowie są bardzo ważni, ponieważ są nosicielami kulturowej ewolucji i informacji.
And grandparents are very important, because they are the transmitter of cultural evolution and information.
PolishKiedy miała dwa lata, wybuchło powstanie węgierskie i dziadkowie postanowili emigrować.
And when my mother was two years old, the Hungarian revolution was raging, and they decided to escape Hungary.
PolishDziadkowie umarli w obozie dla uchodźców.
But I also had grandfathers who died in refugee camps.
PolishObaj moi dziadkowie byli przedsiębiorcami.
Both my grandfathers were entrepreneurs.
PolishMoi dziadkowie dotrwali do wieku 70 lat.
My grandparents pushed that number to 70.
PolishWasi dziadkowie byli spokojnymi ludźmi.
Your grandparents were peaceful people.
PolishPo pierwsze, wszyscy mamy w naszych ciałach od 30 do 50 000 chemikaliów, od 30 do 50 000 chemikaliów, których nie mieli nasi dziadkowie.
One is that you and I all have between 30 to 50,000 chemicals in our bodies that our grandparents didn't have.
PolishNasi pra-pra dziadkowie poruszali się za pomocą siły mięśni, a my ciągle myślimy, że ogromna siła jest konieczna w naszym stylu życia.
Your great-great grandparents got by on muscle power, and yet we all think there's this huge power that's essential for our lifestyle.
PolishDziadkowie często wychowują wnuki, gdyż alkoholizm, przemoc domowa i ogólna apatia uniemożliwia rodzicom opiekę nad dziećmi.
Frequently, grandparents are raising their grandchildren because parents, due to alcoholism, domestic violence and general apathy, cannot raise them.
PolishPowód dla którego to ma sens jest taki, że gdy Wasi dziadkowie otrzymali emeryturę, mieli 65 lat i oczekiwano, że dożyją 68. ~~~ 68 to dzisiaj młody wiek.
The reason why that's reasonable is, when your grandparents were given Social Security, they got it at 65 and were expected to check out at 68. Sixty-eight is young today.
PolishBędąc w swoim kraju, obserwuję pewne siebie, pluralistyczne społeczeństwo, znacznie dalekie od introspekcyjnej, doktrynerskiej Irlandii, w której wychowali się nasi rodzice i dziadkowie.
I look around me at home and I see a confident, pluralistic society far removed from the introspective sectarian Ireland in which our parents and grandparents were raised.
PolishWasi dziadkowie nosili te duże rogi, wasi rodzice nosili te dziwne pudełeczka, które czasem zaskrzeczały podczas obiadu, teraz mamy te małe słuchawki w uszach, których nikt nie zauważa.
I mean, your grandparents had these great big cones, and then your parents had these odd boxes that would squawk at odd times during dinner, and now we have these little buds that nobody sees.