"egzamin" English translation

PL

"egzamin" in English

PL egzamin
volume_up
{masculine}

egzamin (also: sprawdzian, test)
volume_up
exam {noun}
Egzamin został opracowany specjalnie dla projektantów systemów i profesjonalistów
The exam has been developed specifically for system designers and
To był trudny czas i myślę, że pan naprawdę zdał egzamin w tym zakresie.
It was a difficult time, and I think you have passed the exam here.
Egzamin Deutsch-Test für Zuwanderer, z podręcznikiem egzaminacyjnym i modelowym testem
Deutsch-Test für Zuwanderer (German Test for Immigrants, with exam guidelines and model exam
egzamin (also: oględziny, badanie, podgląd)
Powiedzmy wprost - ten egzamin wypadł połowicznie dobrze.
Let us say this frankly - the examination result is partially good.
I nagle zdałem egzamin państwowy, znalazłem się w bardzo pięknej szkole średniej w Kenii.
And all of a sudden I passed the national examination, found myself in a very beautiful high school in Kenya.
W Polsce nie zdałaby żadnego egzaminu.
She would not pass any examination at all in Poland.
egzamin (also: próba, konkurs, sprawdzian, test)
volume_up
test {noun}
Egzamin Deutsch-Test für Zuwanderer, z podręcznikiem egzaminacyjnym i modelowym testem
Deutsch-Test für Zuwanderer (German Test for Immigrants, with exam guidelines and model exam
To poważny egzamin dla Europy i nie możemy sobie pozwolić na to, by go nie zdać.
This is a stern test for Europe, one that we cannot afford to fail.
Aktualny kryzys stanowi egzamin dla Europy.
(NL) Mr President, this crisis is a test for Europe.

Context sentences for "egzamin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZdaliśmy również egzamin w zakresie środków przyjętych w celu ustabilizowania sektora bankowego.
We also passed muster concerning the measures adopted for stabilising the banking sector.
Polishegzamin zdawany przez młodzież w wieku szesnastu lat w Wielkiej Brytanii
General Certificate of Secondary Education
PolishWtedy przyszedł mi do głowy pomysł na schematyczne wyrazy twarzy za pomocą układu krzywek, i to zdało egzamin.
Well, I came up with this kind of linear expression thing with these cams and feedback. ~~~ And that worked pretty well.
PolishMa pan rację mówiąc, że w praktyce dialog zdaje egzamin jako sposób na rozstrzyganie konfliktów.
(DE) Mr President-in-Office, you rightly said that in practice, dialogue can contribute to resolving conflicts.
PolishEuropa to egzamin z odpowiedzialności.
Europe is an exercise in responsibility.
PolishJeżeli nie podejmujemy natychmiastowych i drastycznych kroków, żeby to zagwarantować, to moim zdaniem, oblewamy egzamin z odpowiedzialności.
If we do not take immediate and drastic steps to guarantee that, then I think we are failing in our responsibility.
PolishEgzamin poprawkowy ma pan w czerwcu.
PolishNie możemy zgodzić się na zakaz tej metody, która w niektórych regionach, gdzie na przykład winogrona są uprawiane na zboczach górskich jako jedyna zdaje egzamin.
It is unacceptable to ban this method which is the only viable method in certain regions where, for instance, vines are grown on hillsides.
PolishJedyną reakcją, jaką dostrzegłem dzisiaj w naszej Izbie, jest to, że w jakiś sposób będziemy mieć jeszcze więcej Unii Europejskiej - że większe uprawnienia zdadzą egzamin!
The only response I really hear in this House today is that somehow we have to have more European Union - that more power will work!
PolishZamysł strategii polega na wspieraniu wydajnych rynków, przedsiębiorczości, edukacji, badań i stabilnych finansów publicznych; obecnie musimy zdać egzamin.
The idea behind the strategy is to promote efficient markets, entrepreneurship, education, research and stable state finances, and now we are being tested.
PolishPopieram dzisiejsze ustne pytanie pana posła Neila Parisha, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ponieważ wszyscy chcemy wiedzieć, czy przedmiotowe rozporządzenie zdaje egzamin.
I welcome today's oral question by Neil Parish, Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development, because we want to see whether this regulation works.