"egzystować" English translation

PL

"egzystować" in English

PL egzystować
volume_up
[egzystuję|egzystowałbym] {imperfective verb}

egzystować (also: istnieć, bytować)
Czy nie pozwalamy egzystować społeczności ludzkiej w sposób, który pozwala ludziom rozwijać się i żyć normalnie i zdrowo?
Are we not allowing human society to exist in a way that enables people to develop and live in a normal, healthy way?
W rzeczy samej, nie możemy dopuścić do tego, aby te dwie kwestie egzystowały niezależnie od siebie.
Indeed, the two cannot be allowed to exist independently of each other.
Mam nadzieję, iż społeczności te będą mogły funkcjonować dalej w sposób, w jaki zawsze egzystowały.
I hope that those communities will be able to continue to exist in the way that they always have.