"ekonomia" English translation

PL

"ekonomia" in English

PL ekonomia
volume_up
{feminine}

1. general

ekonomia (also: ekonomika)
Ekonomia, estetyka i technologia funkcjonują w symbiozie.
Economics, aesthetics and technology are in symbiosis with one another.
Złudzeniem globalizmu jest pomysł, że ekonomia może być motorem cywilizacji.
However globalism is deluded in believing that economics is the motor behind civilisation.
Zbójecka ekonomia to siła, która zawsze drzemała w tle historii.
Rogue economics is a force which is constantly lurking in the background of history.
ekonomia (also: gospodarka)
To nasza nowa ekonomia, zbudowana na szacunku dla darów przyrody.
This is our new economy -- an economy based on the respect of our natural resources.
Ekonomia Stanów Zjednoczonych wciąż jest największą na świecie.
The U.S. economy is still the world's greatest economy.
i to również kładzie kres mitowi, rzekomemu wyborowi pomiędzy środowiskiem a ekonomią.
And this dispels a myth too, this false choice between the environment and the economy.

2. history

ekonomia

Context sentences for "ekonomia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTakże w tym przypadku to właśnie ekonomia skali przesądza o naszej skuteczności.
In this instance too, it is precisely the economies of scale that make us effective.
PolishWraz z deregulacją powróciła również zbójecka ekonomia.
But also that is able to carry out attacks in more than one country.
PolishTo właśnie tu liczy się ekonomia skali.
It is precisely the economies of scale that come into their own here.
PolishWojna o talent, potrzeba przyciągania ludzi zdolnych i do pchania wózków i do kierowania ekonomią.
The war on talent, the need to attract people at all skill ranges, to push us around in our wheelchairs, but also to drive our economies.
PolishTak wygląda niewidzialna ekonomia natury.
That's the economic invisibility of nature.
PolishW programie prezydencji czeskiej zostały określone pewne ważne priorytety, czyli trzy E - energetyka, ekonomia oraz Europa w świecie.
The Czech presidency programme has set some important priorities: the three 'E's of energy, economic improvement, and Europe's role in the world.
PolishIstnieją jednak nieliczne dziedziny, w których ta ekonomia skali może przynieść korzyści zarówno pacjentom, jak i systemom, jak np. w przypadku rzadkich chorób.
In a few areas, however, precisely these economies of scale - for example, in the case of rare diseases - can benefit the patients and systems alike.