"emerytura" English translation

PL

"emerytura" in English

PL emerytura
volume_up
{feminine}

emerytura (also: renta)
Być może jego unijna emerytura uzależniona jest od nieatakowania przezeń polityki Unii Europejskiej?
After all, his EU pension might depend on him not attacking EU policies.
Bezpieczna, stabilna i adekwatna emerytura, która jest właśnie taką gwarancją, jakiej chcą obywatele Europy.
A secure, sustainable and adequate pension, which is the guarantee that European citizens want.
Umowy o pracę i emerytura Dyrektywa nie obejmuje umów o pracę ani emerytur.
Employment contracts and pensions are not covered by the Directive.
emerytura
Poszanowanie krajowych mechanizmów ustalania płac i emerytur (debata)
Respect of national wage and retirement-setting mechanisms (debate)
Tak, ta osoba na emeryturze uzyska 150 swojego wcześniejszego dochodu.
Yes, this person retired at 150 percent of their working income in retirement.
Pozycja na górze znaczy, że cieszysz się wysokim dochodem na emeryturze.
Being up at the top means that you're enjoying a high income in retirement.
emerytura
emerytura
Np. w Bułgarii średnia emerytura wynosi około 100 euro zatem istnieje potrzeba zapewnienia emerytom lepszego godnego życia.
In Bulgaria, for example, the average retirement pension amounts to around EUR 100, so there is a need to ensure pensioners a better and more dignified life.
Mamy obecnie do czynienia z kryzysem o dwojakiej naturze: wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych oraz znak zapytania, pod jakim stoi finansowanie emerytur.
We are now facing a twofold crisis - a high unemployment rate among young people coupled with a question mark over retirement pension funding.

Synonyms (Polish) for "emerytura":

emerytura

Context sentences for "emerytura" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishEuropejskie marzenie to jak najszybsza emerytura na Lazurowym Wybrzeżu.
The European dream is to retire to the French Riviera as soon as possible.