"es" English translation

PL

"es" in English

EN

PL es
volume_up
{masculine}

1. music

es
volume_up
E flat {noun}

Context sentences for "es" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish(ES) Panie przewodniczący! Żywię taką samą obawę, jak wyraził poseł sprawozdawca.
(ES) Mr President, I had the same concern as that expressed by the rapporteur.
Polish(ES) Panie Przewodniczący! Bardzo Panu dziękuję za słowa współczucia i wsparcia.
(ES) Mr President, thank you very much for your compassionate and supportive words.
Polish(ES) Panie Przewodniczący! ETA spowodowała wiele bólu i powinna zniknąć na zawsze.
(ES) Mr President, ETA has caused a great deal of pain, and must disappear for good.
Polish. - (ES) Pani przewodnicząca! Pragnę przedstawić dwie bardzo szybkie uwagi.
rapporteur. - (ES) Madam President, I would like to make two very rapid points.
Polish(ES) Dziękuję, panie przewodniczący, i dziękuję panu Sacconiemu za całą jego pracę.
(ES) Thank you, Mr President, and thank you, Mr Sacconi, for all your work.
Polish(ES) Panie Przewodniczący! Tam są tysiące uchodźców i tysiące przesiedleńców.
(ES) Mr President, there are thousands of refugees and thousands of displaced people.
Polish(ES) Panie urzędujący przewodniczący Rady! Bardzo dziękuję za obszerną odpowiedź.
(ES) Thank you very much for your lengthy reply, Mr President-in-Office of the Council.
Polish(ES) Pani przewodnicząca! Proces rozszerzenia jest spektakularnym sukcesem.
(ES) Madam President, the enlargement process has been a resounding success.
Polish(ES) Dziękuję bardzo za tę niezwykle trudną, ale konieczną pracę, jaką państwo wykonali.
(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
Polish(ES) Pani przewodnicząca! Chciałabym odnieść się do sprawozdania pani poseł Breyer.
(ES) Madam President, I would like to make reference to the Breyer report.
Polish(ES) Panie przewodniczący! Problemu Guantanamo nie stworzyła Unia Europejska.
(ES) Mr President, Guantánamo is a problem that was not created by the European Union.
Polish(ES) Panie przewodniczący! Ten parlament jest pałacem wyobrażeń, pałacem marzeń.
(ES) Mr President, this Parliament is the palace of the imagination, the palace of dreams.
Polish(ES) Panie przewodniczący! Pragnę odnieść się do pierwszej części ust.
(ES) Mr President, I refer to the first part of paragraph 4 in the split voting.
Polish(ES) Panie przewodniczący! Chciałabym pogratulować panu Gierkowi jego sprawozdania.
(ES) Mr President, I would like to congratulate Mr Gierek on his report.
Polish. - (ES) Panie przewodniczący! Czasami nie widzimy całego lasu, a tylko drzewa.
rapporteur. - (ES) Mr President, sometimes we cannot see the wood for the trees.
Polish(ES) Panie przewodniczący! Sytuacja na Saharze Zachodniej jest bardzo poważna.
(ES) Mr President, the situation in the Western Sahara is very serious.
Polish(ES) Pani przewodnicząca! Gospodarstwa hodowlane cierpią skutki kryzysu.
(ES) Madam President, livestock farms are suffering the consequences of the crisis.
Polish(ES) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz! Gratuluję wszystkim czworgu sprawozdawcom.
(ES) Mr President, Commissioner, congratulations to the four rapporteurs.
Polish(ES) Przede wszystkim pragnę podziękować sprawozdawczyni za jej gruntowną i poważną pracę.
(ES) First of all, let me thank the rapporteur for her thorough and serious work.
Polishna piśmie -(ES) Istotne jest uwolnienie potencjału branży kulturalnej i branży twórczej.
It is important to unlock the potential of cultural and creative industries (CCIs).