"ewolucje" English translation

PL

"ewolucje" in English

PL

ewolucje {feminine plural}

volume_up
ewolucje (also: akrobatyka)

Synonyms (Polish) for "ewolucja":

ewolucja

Context sentences for "ewolucje" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOtrzymujemy jakby ciągłą ewolucję taksonomii tego szydełkowanego drzewa życia.
As it were, we have this ever-evolving, crochet taxonomic tree of life.
PolishNiewątpliwy wpływ na ewolucję tych stosunków wywarły trzy główne czynniki.
Three principal factors have affected these relations.
PolishSpowodowano ewolucję bakterii ku łagodności, i uniknięto rozwinięcia się odporności antybiotykowej.
They got the organism to evolve to mildness, and they got no development of antibiotic resistance.
PolishTo pomogłoby zatrzymać ewolucję w kierunku systemu jednopartyjnego, będącego zagrożenie dla przestrzegania praw człowieka.
This would help stop the move towards the single-party system, which poses a threat to the respect for human rights.
PolishKierując ewolucję ku mniejszej szkodliwości, mimo możliwych nowych infekcji, byłyby to łagodne szczepy.
It would make these organisms evolve to mildness, so that even though people might be getting infected, they'd be infected with mild strains.
PolishPierwszy przedstawia ewolucję mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w strefie euro od wprowadzenia wspólnej waluty.
The first article provides an assessment of how the monetary policy transmission mechanism in the euro area has evolved since the introduction of the euro.
PolishWidać ewolucję alfy w czasie.
PolishUE przeszła ewolucję podczas procesu globalizacji, koncentrując się na harmonijnym rozwoju handlu światowego oraz pobudzaniu sprawiedliwości i zrównoważenia.
The EU has evolved during the process of globalisation by aiming for the harmonious development of world trade and fostering fairness and sustainability.
PolishPonadto chcemy wspierać ewolucję systemów rządu, demokrację, prawa człowieka, a także reformy gospodarcze i instytucjonalne oraz zapobiegać konfliktom i osłabieniu państwa.
Furthermore, we want to support the development of government systems, democracy, human rights and also economic and institutional reforms, and to prevent conflicts and weakening of the state.