"figurować" English translation

PL

"figurować" in English

PL figurować
volume_up
{imperfective verb}

Taki link może wtedy figurować jako błąd 404 (Not Found) w sekcji Błędu indeksowania w Narzędziach dla webmasterów.
In this case, the link may appear as a 404 (Not Found) error in the Crawl Errors feature in Webmaster Tools.
Nie figurują w żadnych rejestrach, narażeni są na ryzyko wykorzystania i są na łasce swoich pracodawców.
They no not appear in any registers, they are at risk of being exploited, and they are at the mercy of their employers.
Dwie najważniejsze dla każdej firmy sprawy nie figurują w jej księgach rachunkowych: jej reputacja i jej ludzie.
The two most important things in any company do not appear in its balance sheet: its reputation and its people.
figurować
volume_up
to feature {v.i.} (on list, menu)
Nie figurują w porozumieniu osiągniętym przez Radę w grudniu.
They do not feature in the agreement that the Council reached in December.
Dlaczego te tematy nie figurują w programie Komisji?
And why do these things not feature in the Commission's programme?
Taki link może wtedy figurować jako błąd 404 (Not Found) w sekcji Błędu indeksowania w Narzędziach dla webmasterów.
In this case, the link may appear as a 404 (Not Found) error in the Crawl Errors feature in Webmaster Tools.

Context sentences for "figurować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishfigurować w kartotece