"formalność" English translation

PL

"formalność" in English

PL formalność
volume_up
{feminine}

formalność
To nie tylko formalność, to bardzo doniosła chwila.
It is not only a formality but a very important moment.
Są to jak się zdaje przejawy złego planowania, a teraz - w moim przekonaniu - chodzi jedynie o formalność.
This all smacks of bad planning, and it is now a formality, in my opinion.
Jej wejście w życie zależy tylko od podpisu dyktatora - pana Łukaszenki, a to już jest formalność.
Its entry into force depends only on the signature of the dictator, Mr Lukashenko, and that is no more than a formality.
formalność